Sida 2

Ventilationsarbeten på tak

27 feb 2018

När man ser över sin ventilation eller installerar ett nytt ventilationssystem kan det bli nödvändigt att göra justeringar av rörgenomdragningar till taket. Då är det ofta bra att anlita en professionell takläggare som kan hjälpa till med rörinstallationerna upp till taket.

Olika typer av ventilation

I Stockholm finns många gamla hus som fortfarande har självdragsventilation. Självdrag var  vanligt förr i tiden när husen byggdes med fler glipor och ojämnheter, genom vilka luften kunde komma in, varpå den sedan fördes ut genom skorstenen. Således har ett hus med självdrag vare sig ventiler eller fläktar. I och med att husen blev tätare och mer isolerade frångick man systemet med självdrag och satsade på olika typer av mekanisk ventilation, varav den vanligaste i Stockholms hus är mekanisk frånluftsventilation. Mekanisk frånluftsventilation innebär att frisk luft tas in via vägg- och fönsterventiler, varpå en central fläkt på taket suger ut den använda luften.

För- och nackdelar

Mekanisk ventilation har många fördelar gentemot självdrag. För det första är självdragsventilation beroende av temperaturskillnaden mellan ute- och inneluft och det finns inget sätt att själv påverka luftströmningen, exempelvis öka den vid behov. Dessutom kan hus med självdrag vara svåra att få tillräckligt luftsatta på sommaren, utan fungerar bättre på vintern när skillnaden i temperatur är större mellan ute och inne. Många hus med självdrag har dessutom isolerats och tätats under åren utan att ventilationen uppdaterats, något som gör att inomhusluften i dessa hus är direkt undermålig. Att bo ett hus med dålig luft innebär förutom trötthet och huvudvärk även en förhöjd risk att drabbas av sjukdomar.

Ett hus med mekanisk frånluft har lika bra ventilation året runt, och dessutom kan man öka fläktens kapacitet när det behövs. Man kan dessutom bara genom att snabbt öppna ett fönster på nolltid vädra ut exempelvis rök eller dålig lukt.

Installation av mekanisk frånluft

För att kunna installera mekanisk frånluftsventilation behövs ventilationskanaler och ventiler installeras i huset och en rörgenomdragning behöver göras genom taket där en takhuv för ut den använda luften. Du behöver alltså ta hjälp av både en VVS-montör och en takläggare som kan utföra arbetena på taket när du vill installera mekaniks frånluftsventilation.

Det är ändå en relativt enkel och billig lösning, som garantera kommer att ge dig bättre ventilation och därmed ett sundare inomhusklimat. Kontakta gärna en VVS-montör och hör om de samarbetar med en bra takläggare i Stockholm, eller gör tvärtom, kontakta en välrenommerad och professionell takläggare och hör om de brukar samarbeta med någon bra VVS-firma. I bästa fall hittar du en entreprenör som kan utföra en totalentreprenad på installationen.

Den bästa investering du kan göra

Att sörja för god ventilation i ditt hus är av stor vikt för dig och din familj, och även om ekonomin känns ansträngd efter ett husköp är bra ventilation något som du bör ge allra största prioritet. Du och din familj kommer inte att må bra efter att ha bott i ett dåligt ventilerat hus några månader, och problemen kommer bara att bli värre med tiden. Det är absolut värt en utökning av bostadslånet eller ett privatlån. Tänk också på att arbetskostnaden för en takläggare och en VVS-montör tas ner en hel del av ROT-bidraget, som ger dig rätt till ett avdrag på 30%. Det blir en rejäl kostnadssänkning och du behöver egentligen inte göra någonting, det tar hantverkarna hand om.

Investera i en bra inomhusmiljö, för din och din familjs hälsa, det är den bästa investering du kan göra!

På denna sida kan du läsa mer om takläggning: http://www.stockholmtakläggare.se.

Mögel är vanligt i bostäder

5 feb 2018

Mögel – bara ordet får många att rygga tillbaka. man tänker sig en grön hinna som ligger över livsmedel man förvarar i kylen, man tänker sig samma hinna på en brödbit och man kan vet att det är allt annat än nyttigt att stoppa detta i munnen. Mögel är, kort sagt, en hälsofara för oss människor – men det handlar även om ett rent miljöproblem. Det är nämligen inte enbart på våra livsmedel som mögel uppkommer. 

Tyvärr så är mögelangrepp inte speciellt ovanliga i våra bostäder – något som dels kan påverka byggnadens konstruktion och dels också påverka de som bor och lever i huset. Trötthet, bristande koncentrationsförmåga, återkommande förkylningar, allergier och – om det går för långt – astma är samtliga symptom på att mögel kan finnas i huset man bor i. Upplever du någon av dessa symptom hos någon familjemedlem så bör du anlita ett företag inom mögelsanering för en initial undersökning. 

Mögel som inte syns svårt att upptäcka

I vissa fall kan mögel synas – och det är nästan att föredra då man snabbare kan agera. Mögel som inte syns kan dock upptäckas genom lukten; mögel har en frän, unken doft – och genom att man letar efter den miljö där mögel trivs som allra bäst: där fukt finns. Börjar det synas bubblor i en tapet, börjar det synas fläckar på ett golv eller om du ser större missfärgningar på en yta under exempelvis diskhon så kan detta vara tydliga indikationer på att en mögelsanering bör genomföras. 

Anlita rätt företag för en mögelsanering

Misstänker du mögel – eller ser synliga angrepp – så är det första steget att undersöka om – och hur omfattande skadorna i fråga är. Detta undersökning utförs av ett företag inom mögelsanering och det är också de som sedan sanerar bort möglet i fråga. 

Det här låter enkelt; men faktum är att valet av företag är direkt avgörande för resultatet. Bara i Stockholm så finns det ett extremt stort urval av företag som erbjuder tjänsten mögelsanering och alla håller inte samma kvalitet. Ett bra sätt att hitta rätt företag i Stockholm är därför att se över referenser – var har man tidigare genomfört en mögelsanering, kan du få nummer att ringa och kontrollera kvaliteten? 

Mögelsanering och efterföljande åtgärder

Som sagt. Val av företag är viktigt – både för att fastställa att det handlar om mögel och för den efterkommande mögelsanering som blir nödvändig. En sanering som sker antingen på kemiskt sätt eller genom en så kallad ozon-behandling. det tredje steget är dock även det väldigt viktigt - att förhindra att möglet uppkommer igen. 

Att du fått bort mögel från din bostad i Stockholm genom en mögelsanering är nämligen en åtgärd för stunden; själva orsaken måste också åtgärdas. Den fuktskada som ligger bakom kan i de flesta åtgärdas genom avfuktning – men i andra, svårare, fall så måste man genomföra en renovering eller någon typ av ombyggnad. 

Ta hjälp av en rörmokare i hemmet

24 jan 2018

En rörmokare, eller VVS-tekniker, är en hantverkare som har hand om all typ av rördragning för vatten, avlopp och värme. I Göteborg finns många rörmokarfirmor som specialiserat sig på installation och reparation av vatten och värme i privatbostäder.

Det finns många bra anledningar till varför du ska anlita en rörmokare när du behöver hjälp med rördragning eller installation av exempelvis en diskmaskin. Dels kan det vara känsligt att arbeta med värme och vatten. Risken för att en läcka ska uppstå är stor om installationen eller rördragningen inte sker på ett fackmannamässigt vis. Uppstår en vattenskada som följd av felaktig installation löper du risk att inte få någon ersättning från ditt försäkringsbolag, vilket kan innebära rena rama katastrofen utgiftsmässigt.

Dessutom är det ofta billigt med hänsyn till vad man får. ROT-avdraget kan användas, vilket ger ett avdrag på arbetskostnaden med 30%. Ofta kostar en rörmokare ungefär 500 kronor per timme  och en installation av en diskmaskin går fort. Tryggheten du får av att veta att maskinen är installerad korrekt är definitivt värd de extra slantarna.

Installation av disk- eller tvättmaskin

Många försäkringsbolag kräver att maskiner som kopplas till vatten, dvs disk. Och tvättmaskiner, ska vara installerade på ett fackmannamässigt vis. Med det menas att arbetet ska vara utfört som om en professionell yrkesperson hade gjort det. Visst kan man googla sig till hur man går tillväga men så ofta när det gäller hantverk gäller det också att ha koll på de bakomliggande faktorerna och att aldrig slarva. Därför är en rörmokare alltid att rekommendera när en ny diskmaskin eller tvättmaskin ska installeras i hemmet. Vi garanterar att du kommer att sova bättre om nätterna.

Krånglande element

Att det blir problem med elementen är ganska vanligt i Göteborg, framför allt i äldre hus. Förutom luftning behöver elementen då och då se över av en yrkesperson, det gäller hela systemet oavsett om det rör sig om en villa eller ett flerfamiljshus. Att med jämna mellanrum anlita en rörmokare för att se över ett vattenburet system gör att du slipper riskera större skador och ett plötsligt värmeavbrott mitt i vintern.

Byte av golvbrunn

Bor du i en bostadsrättsförening kan du ofta få ekonomiskt bidrag för att byta golvbrunn Anledningen till det är att just golvbrunnen är den i särklass vanligaste orsaken till att fuktskador uppstår i badrum, med stora reparationskostnader som följd. Vid golvbrunnen är det svårt att få riktigt tätt, och gamla tiders golvbrunnar håller helt enkelt inte måtte enligt dagens standard. Anlita därför en rörmokare för att byta ut golvbrunnen om du bor i ett gammalt hus där badrummet inte renoverats på länge. Det tryggar dig mot framtia katastrofer och dessutom ger det dig bättre försäkringsvillkor.

Lek inte med vatten

Om du vill vara säker på att kunna få ut försäkringspengar om ni skulle råka ut för en läcka är det bäst at överlåta all form av rördragning och vatteninstallation till en rörmokare. I Göteborg finns en stor mängd glada och professionella rörmokare som gärna hjälper dig med det du behöver, stort som smått. Hitta din favoritrörmokare i Göteborg idag!

Golv i våtrum – anlita mattläggare

10 dec 2017

När man ska renovera sitt badrum finns det många saker att tänka på. Bland det viktigaste är golvet. Mycket tid och omsorg måste läggas på att få golvet säkert. Fuktskador i badrum till följd av slarvigt hantverk eller felaktiga material är väldigt vanligt i Stockholm. Faktum är att mer än en tredjedel av de fuktskador i badrum som rapporterats har att göra med bristande tätskikt i golvet.

Mattläggare med våtrumsbehörighet

Det är av yttersta vikt att man väljer en mattläggare eller plattsättare med våtrumsbehörighet. Detta för att garantera att arbetet blir korrekt utfört. Det finns inga lagar som säger att man måste anlita hantverkare för att renovera ett badrum, förutom när det gäller el, men i allt väsentligt är det standard. Reglerna kring våtrum säger att arbetet måste vara fackmannamässigt utfört, och det är ytterst få hemmafixare som klarar att upprätta ett fungerande tätskikt och göra rummet helt säkert mot fuktskador.

Dessutom har en mattläggare med våtrumsbehörighet genomgått en utbildning och blivit certifierad. När han utfört arbetet kan han utfärda ett våtrumsintyg, något som är guld värt vid till exempel en försäljning av bostaden. Ett säkert och snyggt badrum är bland det viktigaste när människor letar bostad, enligt mäklarsamfundet ökar ett våtrumsintyg lägenhetens värde betydligt. Ett hjälpligt hemmafix har snarare motsatt effekt.

Våtrumsmatta

En våtrumsmatta är det bästa skyddet mot fukt man kan ha. Det är också det billigaste alternativet. En våtrumsmatta är både ytskikt och tätskikt i ett, medan ett kakelgolv i sig inte skyddar utan måste kompletteras med en fuktspärr och flera andra lager. Under mitten av 1900-talet var våtrumsmattor vanliga i Stockholm, och då var också fuktskadorna i badrum mindre. Under 90-talet revs dock många mattor ut och ersattes av kakel och klinker, varpå fuktskadorna steg i höjden.

Anledningen till detta är inte att kakel och klinker är dåliga material i badrum, tvärtom, men keramikplattor är i sig ingen fuktspärr. Tvärtom släpper de igenom fukt varje gång du tar en dusch eller ett bad. De andas, och därför är det av yttersta vikt att det bakom keramikplattorna sitter ett ordentligt tätskikt. Tyvärr slarvades det en hel del med detta under nittiotalet och resultatet blev tydligt när fler och fler badrum drabbades av fuktskador.

Renässans för mattor

Idag är kunskapen kring tätskikt bättre. Samtidigt är våtrumsmattorna på väg tillbaka, något som märks när man talar med våtrumsbehöriga mattläggare runt om i Stockholm. Många har insett att det inte bara är ekonomiskt, det är också det säkraste sättet att skydda sitt badrum mot fuktskador.

Nyare våtrumsmattor finns dessutom i en allt större variation gällande färger och mönster. Det finns idag riktigt snygga våtrumsmattor som mycket väl kan mäta sig mot vackert kakel ifråga om estetik. Möjligheten att kombinera våtrumsmatta med kakel och klinker ger ökade möjligheter till personligt uttryck.

Välj kvalitet och professionalitet

När du ska renovera ditt badrum, välj för säkerhets skull att lägga en kvalitativ våtrumsmatta med inbyggt tätskikt på golvet. Och välj en professionell mattläggare med våtrumsbehörighet så att du kan vara säker på att undvika tråkigheter med fuktskador och försäkringsbolag som inte vill ersätta dig. Ett väl utfört hantverk och ett våtrumsintyg som ökar bostadens värde är vad du kan vänta dig när du anlitar en mattläggare med våtrumsbehörighet i Stockholm.

Rörmokare – Största bristyrket inom byggnad

14 nov 2017

”Vill du vara säker på att få ett jobb? Då ska du välja ett byggyrke. Störst brist är det på VVS-montörer”

Så inleds en artikel i branschtidningen Byggarbetaren från början av 2017. Artikeln handlar sedan om den stora brist på hantverkare som finns över hela landet och att just rörmokare är den bransch där bristen är som allra störst. I rapporten ”Var finns jobben?” från arbetsförmedlingen visas en liknande bild upp. Det handlar om att antalet jobb ökar succesivt i Sverige och att möjligheterna att få jobb inom vissa branscher är mycket stora.

Undersökningen från arbetsförmedlingen visar att rörmokare har ett index på 4,66 vilket är det högsta inom byggnadsbranschen. Detta är ett ”bristindex” där 5 är högst på skalan. Efter rörmokare kom Byggnads- och ventilationsplåtslagare med index på 4,59 samt snickare på 4,50.

Stor efterfrågan både lokalt och nationellt

Att efterfrågan är mycket stor på kompetent personal märks även på Arbetsförmedlingen och webbsidor som samlar platsannonser. En av de större tjänsterna är Indeed och vid en sökning på vvs montör i Haninge i oktober 2017 presenterades 17 annonser. Av dessa var 14 heltidstjänster på företag i Haninge och tre genom rekryteringsföretag. För när bristen blir stor inom ett yrke växer även behoven extra mycket hos bemanningsföretagen. De som blir anställda av dessa företag kan däremot få räkna med att jobba på fler orter än bara Haninge.

Att företagen gör vad de kan för att locka till sig arbetskraft märks tydligt. Ett företag skriver exempelvis att arbetstiderna är måndag till fredag men att fredagen kan jobbas in för att möta behoven hos de som pendlar till och från Haninge över veckorna.

Andra rörmokare väljer att lyfta upp lönen eller att man kan avancera inom företaget på olika sätt. Självklart efterfrågas erfarenhet men samtidigt kan inte företagen vara allt för kräsna då utbudet på rörmokare är litet – och utbudet på rörmokare med erfarenhet ännu mindre. I vissa fall erbjuds även utbildning på plats.

Ett sätt att bli rörmokare är exempelvis att gå lärlingsprogram. Under denna period får lärlingen en betydligt lägre lön men kan, efter avklarad utbildning, anställas som rörmokare. Eftersom detta kan vara en väg in på arbetsmarknaden för de utan erfarenhet samtidigt som företaget får chansen att utbilda en kommande anställd är det vissa företag som väljer att rekrytera denna väg.

Att bristen är stor på rörmokare generellt i landet är alltså tydligt. Det visar både siffror från Arbetsförmedlingen och i platsannonserna.

Läs mer på http://www.rörmokarehaninge.se/.

Se upp för undermålig ventilation

8 nov 2017

Luften utomhus är nästan alltid bättre än den som finns inomhus. Bor eller arbetar man precis en vältrafikerad gata i Stockholm eller annan storstad kanske det dock inte alltid känns så. Anledningen till att man har ventilation är dock för att få ut den dåliga luften inomhus utbytt mot friskare luft utifrån.

Ventilation, som vilket system som helst, är dock inte helt problemfritt. Framförallt kan stora problem märkas i lite äldre fastigheter. Miljonprogrammen, som det finns mycket av i exempelvis Stockholm, har blivit uppmärksammade för att ha bristande ventilation.

Så kan du få bättre luft i hemmet

En vuxen människa andas in nästan 30 kilo luft om dagen. När vi befinner oss inomhus andas vi en hel del saker förutom just syret, som är det som är livsnödvändigt. Exempel på ämnen som vi andas in utöver syret är ozon, radon och aromatiska kolväten. För att göra inomhusluften fräsch i hemmet finns det ett antal enkla åtgärder man kan ta till. Fungerar inte dessa bör du förmodligen kontakta en ventilationsfirma.

 • Vädra regelbundet. Att vädra regelbundet är ett bra och effektivt sätt att göra inomhusluften friskare. Utomhusluften är ju bättre än den inne – och ju mer utomhusluft du får in, desto bättre. Tänk dock på energikostnaderna när det är kallt ute.
 • Titta till ventilerna. Genom att se till friskluftsventilerna kan du säkerställa att du får en god ventilation. Stöter du på problem här kan det vara läge att ringa en ventilationsfirma som kan se över det.
 • Ta bort tätningslister. Tätningslister runt dörrar och fönster kan i viss grad förhindra en frisk inomhusluft. Genom att ta bort dessa kan du få en betydligt bättre inomhusluft. Om du inte vill ta bort alla, kan det räcka med att ta bort dem i fönstren och endast under- och överkanterna på dörrkarmarna.
 • Öppna dina fönster. Det här hör ihop med den första åtgärden – att vädra regelbundet. Om du lagar mat är det bäst att öppna ett fönster i rummet bredvid, istället för i köket, när du lagar mat. Samma princip gäller för till exempel badrummet.
 • Gör rent köksfläkten. Att köksfläkten fungerar ordentligt är mycket viktigt för en god inomhusmiljö. Gör den inte det bör du inte skjuta upp med att laga den. Om du inte kan laga den på egen hand kan säkerligen en ventilationsfirma ta sig an arbetet. Moderna köksfläktar brukar ha en lampa som blinkar om det är dags för rengöring. Har du en äldre modell kan du dock själv behöva komma ihåg att rengöra den.

Fixa ventilationen själv eller med hjälp?

Följer man åtgärderna ovan är det förmodligen väldigt sällan man behöver hjälp från en ventilationsfirma. Ibland kan dock problem uppstå och då kan det vara bra att få hjälp av en entreprenör med erfarenhet inom området. Du som bor i en storstad som Stockholm kan enkelt hitta en ventilationsfirma genom en sökning på exempelvis ”Ventilationsfirma Stockholm”. Oavsett vilken stad du bor i bör du alltid ta referenser innan du bestämmer dig för att anlita någon.

Rörmokeri – ett yrke med anor

28 aug 2017

Vi tar det för självklart idag här i västvärlden att ha rinnande vatten i våra bostäder och toaletter med vattenspolning. Men det har inte alltid sett ut så. Faktum är att det bara är något över 60 år som det har varit vanligt med WC i bostadshus för alla ekonomiska grupper. Så sent som på 70-talet fanns det fortfarande lägenheter i centrala Stockholm som bara hade utedass på gården och möjligen ett gemensamt badrum där man kunde ta ett bad nere i källaren.

För att sköta den dagliga hygienen använde man istället tvättfat med vatten från kran eller som man bar in från brunnen, beroende på vilken standard huset hade. Allmänna badhus var det som ofta gällde och det var få som kunde unna sig lyxen med ett eget badrum med badkar eller dusch i sin egen bostad.

VVS med lång historia

Det är ganska lustigt egentligen hur utvecklingen har sett ut inom VVS och sanitetsanläggningar. Om vi går tillbaka långt bak i historien så hittar vi nämligen avancerade system för både vatten och avlopp som fanns i vart och vartannat hem i städerna, även om det inte som idag fanns hundratals rörmokare enbart i Stockholm. Visserligen var de som hade råd med detta relativt välbärgade, men man kan fråga sig varför detta fanns redan i Romarriket, antikens Grekland och i Egypten för flera årtusenden sedan, för att sedan falla i glömska.

Även om tekniken och kunskapen fanns i andra delar av världen hittar vi knappast den typen av system i medeltida europeiska städer. Där var det utedass och inburet vatten för att bada i en tunna som gällde, om man inte badade utomhus i en sjö eller flod förstås. Dricksvatten hämtades i källor eller ur brunn om denna var tillräckligt ren. Myten om att folk inte drack brunnsvatten på den tiden är felaktig, men det stämmer att många brunnar var förorenade, då matrester och avskräde slängdes rakt ut på gatan. Ingen kommunal renhållning där inte.

Badrumslyx för de rika

Ända fram till 1800-talet var det ovanligt med vattentoaletter, även bland de riktigt högt ställda. När de väl kom blev de till eftertraktade lyxartiklar och med den industriella revolutionen kom också de företagare, som börjat tjäna massor av pengar, att vilja investera i det senaste inom vatten och elektricitet när de byggde sina överdådiga bostäder. Att ha ett lyxutrustat badrum var ett måste och för att göra det enklare för husan drog man in vatten i köket. Det fanns även smarta lösningar för varmvatten där en tank sattes på kaminröret för att ständigt ha tillgång till hett vatten. Det tog dock längre innan varmvattenberedare och centralvärme med vattenledningar blev vanligare.

Rörmokaren – nödvändig för att vardagen ska funka

Idag är det nog ingen som knappt tänker på sanitetslösningarna i huset förrän det är dags att installera något nytt i badrummet eller i köket eller om något går sönder. Den som letar efter en rörmokare i Stockholm som kan hjälpa till med det kan känna sig lyckligt lottad. Det finns många duktiga hantverkare som jobbar med VVS där så att du kan få de lösningar du vill ha och hjälp när du behöver. Och tur är väl det. Tänk bara hur det skulle se ut om vi fortfarande hade dass som gick rätt ut på gatan!

Varför det är viktigt med korrekt installerad VVS

4 jul 2017

Det finns jättemånga personer i Sverige som anser sig vara proffs-hemmabyggare. En hemmabyggare är ofta självlärd och kan i många fall göra ett väldigt bra arbete. Det farliga med hemmaproffs är att inte alla följer de regler och riktlinjer som finns. Bland annat så kan man råka köpa material som inte är godkänt i Sverige, eller som inte klarar av de krav som ställs på rör i vårt klimat.

Om du väljer att köpa in materialet själv, men ta hjälp av ett VVS-företag så har de rätt att neka arbetet om de inte finns monteringsanvisningar på Svenska. De kan välja att montera materialet ändå, men måste notera på intyget att det är kunden som har tillhandahållit materialet, ifall materialet skulle visa sig vara bristfälligt i framtiden.

Det är extremt viktigt att rör och vatten blir installerat korrekt. Om du gör installationen själv, eller en undermålig vvs-firma gör jobbet och det blir skador, kan din hemförsäkring neka dig ersättning för skadorna. Det finns flera fall där privatpersoner har försökt sig på vvs-arbete själva och inte förstått vikten av att det blir ordentligt gjort. Det kan alltså bli en onödigt dyr historia för den som försöker spara in pengar genom att göra arbetet själv.

Det finns gott om VVS-företag i hela Sverige, i storstäderna finns det fler företag och därför kan du som privatperson enkelt jämföra offerter. Det finns även VVS-företag i Lund, Helsingborg, Karlstad och mindre städer, men det finns inte lika många företag som i storstäderna. Så i de mindre städerna har du inte samma möjlighet att ta in lika många offerter och jämföra priser. I de allra minsta byarna och städerna kanske det bara finns ett vvs-företag och då finns det ingen annan att göra en prisjämförelse mot.

Det viktigaste är att om du väljer att göra ett vvs-arbete själv är att följa de riktlinjer och regler som finns. Kolla även med ditt försäkringsbolag vad som gäller om något skulle gå fel. Tack vare ROT-avdraget har det blivit billigare att anlita VVS-företag, så var inte dumsnål. Hellre ett arbete som blir korrekt utfört än ett halvdant egengjort arbete.

Det finns gott om exempel där hemmabyggare har lagt rör och installerat vatten själv. Många gånger har arbetet gått bra, men i vissa fall har det slutat med en extremt dyr prislapp för det har blivit vattenskador i bostäder. Vattenskador kan förstöra extremt mycket i hus om det inte åtgärdas snarast.

Så kan du spara på energikostnaderna i ditt hus

17 maj 2017

Energikostnader är nödvändiga. Att kunna värma upp huset enkelt och använda elektricitet är givet i vår tid. Beroende på hur man värmer upp huset, kan energikostnaderna dock bli högre eller lägre. Något som har blivit väldigt populärt på senare år är värmepumpar, som både är miljövänligt och billigt.

Allt eftersom tekniken går framåt kommer nya sätt komma att värma upp våra hus, och på bara några decennier har stora framsteg gjorts. Samtidigt finns också en allt större tanke på miljön – vilket inte nödvändigtvis behöver göra uppvärmningen dyrare. Nedan listas tre olika tips du kan använda dig av för att spara på energikostnaderna i ditt hus.

Värmepumpar

Värmepumpar är, som nämnt i inledningen, både miljövänligt och billigt. Givetvis finns det en ganska stor initial kostnad för att installera dem, men om du planerar att bo i ditt hus under en lång tid kan värmepumpar vara en lönsam investering.

Värmepumpar kan installeras på lite olika sätt, beroende på hur dina förutsättningar ser ut. Vanligt är till exempel att man installerar en så kallad bergvärmepump, som många tillverkare menar kan minska dina energikostnader med upp till 80 procent. Hur mycket en bergvärmepump kostar att installera beror på dina förutsättningar och om värmen ska hämtas från sjöbotten, djupt från berget eller från några meter under gräsmattan på tomten.

En bergvärmepump är bara en av de typer av värmepumpar som finns ute på marknaden idag. Fler exempel på värmepumpar är:

 • Ytjordvärmepump
 • Sjövattenvärmepump
 • Frånluftsvärmepump
 • Utluftsvärmepump

Solfångare

Solfångare kan minska behovet av köpt energi en hel del. Åtminstone om de sätts upp i ett hus där varmvattnet tidigare värmdes enbart med hjälp av elektricitet. En solfångare bör kombineras med andra värmekällor för att nå en god nivå av uppvärmning.

Solfångare är ett utmärkt alternativ för den som både vill spara pengar och som vill värna om miljön. Energin är helt förnybar – det är ju nämligen endast solens strålar som behövs för att alstra energin. Givetvis finns det en del nackdelar med det också.

Under vintern kan tillskottet av energi från solfångaren bli lågt. Hur lönsamt det är beror helt enkelt till en väldigt stor del på vädret. Klart är att det finns betydligt lönsammare länder att använda sig av solfångare i än Sverige. 

Elvärme

Den stora nackdelen med elvärme är att det blir dyrt. Har du ett ganska stort hus som ska värmas upp blir direktverkande el eller elpanna dyrt i längden. Fördelen är snarare att det är en väldigt låg initial kostnad, jämfört med till exempel värmepump. Om det är ett mindre fritidshus som du inte spenderar jättemycket tid i kan elvärme vara ett alternativ.

För att du ska spara pengar på elvärme krävs det just att huset är litet och att det inte behövs värmas upp särskilt ofta. I annat fall kommer du så småningom komma upp i kostnaderna för vad det skulle kosta att installera ett annat uppvärmningssystem, så som värmepumpar till exempel.

För dig som bor i Skåne kan vi rekommendera sidan Värmepumpar Malmö.

Relining är ett bra komplement till stambyte

13 mar 2017

Mardrömmen för många bostadsägare är att man någon gång får beskedet från bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren att det är dags för ett stambyte. Ett stambyte är något som påverkar hela ens vardag och det gör det över en längre tid – lite beroende på vart i huset man bor samt hur stor fastighet det handlar om.

Man måste vid ett stambyte nämligen riva bort golv och väggar för att kunna komma åt de rör- och ledningar som ligger inne i huskroppen och det är också det som ett stambyte i sig går ut på. Man byter – helt enkelt – rör och ledningar och kan genom detta ge en bättre levnadsstatus till de som bor i en fastighet. Det brukar dessutom i slutändan föra med sig en belöning och detta i form av ett helt nytt badrum.

Men; att det innebär en jobbig period, det råder det inga som helst tvivel om. Plötsligt kan man inte använda sin dusch, man får dela toalett med de sian grannar och man har en massa byggjobbare i sin bostad – det är klart att det påverkar och ett stambyte är ur det avseendet extremt påfrestande.. Dessutom så kostar det pengar och det brukar visa sig i form av en hyreshöjning. Kort och gott: ett stambyte är nödvändigt – men det är för den sakens skull ingen trevlig och angenäm upplevelse.

Det som dock har kommit under de senaste tjugo åren är ett komplement till stambyte – en så kallat relining – som inte alls för med sig samma obekväma situation. En relining går – förenklat – ut på att man reparerar de befintliga rören snarare än att byta ut dem; något som innebär en kortare process – om kanske två veckor – och där det inte behöver brytas upp vare sig golv eller väggar. En relining ska dock inte ses som en ren ersättning för ett stambyte – förr eller senare så måste ett byte förmodligen ändå göras.

Anlita rätt företag för relining

Men, genom en relining så kan man förlänga rören och ledningarnas livslängd markant och ur den synvinkeln så är det ett väldigt bra komplement som sparar extremt mycket pengar för fastighetsägare. I och med att metoden är relativt ny så finns det inga konkreta fakta på hur hur tid det kan handla om – men de fastigheter som genomförde en relining för tjugo år sedan håller än idag god status.

Relining är således – förutsatt att man anlitar rätt företag – ett väldigt bra alternativ för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att underhålla husen, spara pengar och ge sina gäster ett säkert boende utan risk för vattenskador.

Undermålig ventilation ett problem

20 dec 2016

Undermålig ventilation ett problem

Ventilation – vad spelar sådan egentligen för roll? Jo, den spelar så stor roll att vi faktiskt i Sverige lagstiftat kring att en god sådan ska finnas och där man som fastighetsägare på givna datum måste genomföra en så kallad OVK – obligatorisk ventilationskontroll – och där man ser till att den ventilation som finns också håller en god kvalitet. Det finns många duktiga räörmokare eller VVS-ingengörer som kan hjälpa dig med det nödvändiga rördragandet vid en ventilationsservice. 

Skulle en OVK visa att så inte är fallet – ja, då måste man inom en viss tid också åtgärda detta. Mycket har således blivit bra då det kommer till ventilation – men att man kände sig nödgad att lagstifta om saken visar onekligen att ämnet är viktigt och värt att ta på allvar.

Detta gäller inte minst om vi ser till hur det ser ut på olika arbetsplatser och- framförallt – på skolor. Att det sker en OVK innebär tyvärr inte att alla problem per automatik blir lösta och man kan tycka att en sådan borde ske mer frekvent och regelbundet. För; dålig ventilation kan föra med sig sjukdomar, det kan leda till allergier och astma och på exempelvis en skola så kommer en undermålig ventilation definitivt komma att påverka resultatet. En duktig 

Dålig ventilation i ett klassrum i Täby

Hur? Vi ger ett exempel och vi säger att vi befinner oss i en vanlig klass i en skola i Täby där 25 elever tillsammans med en lärare dagligen sitter. Ett klassrum med dålig ventilation och där man kan se detta enligt följande mönster: ju längre dagen lider – desto högre blir ljudvolymen. Eleverna skriker, de stör varandra, de blir rastlösa och de kan inte koncentrera sig på vad läraren säger – inte bara en dag i veckan utan där varje skoldag ser likadan ut.

Hur ska denne lärare kunna sköta sitt jobb och hur ska eleverna kunna nå de mål som finns om man inte kan fullfölja en hel skoldag utan att koncentrationen störs. Frågan är retoriskt och belyser mer än väl de problem som kan komma av dålig ventilation i ett klassrum. Står luften stilla så börjar det krypa i kroppen och detta är extra tydligt i lägre åldrar.

Dålig luft en arbetsmiljöfara

Se bara till dig själv och hur du reagerar på ditt arbete om det blir för varmt, för kvavt eller för dålig luft inomhus. Irritationen kommer som ett brev på posten och du kommer inte att kunna jobba så effektivt som det förväntas av dig.

Här finns mycket att göra och men ska inte se en besiktning som ett straff; man ska se en sådan som en chans att nå en bättre miljö och detta oavsett om det handlar om ett klassrum i Täby, ett kontor i centrala Stockholm eller om ditt eget boende i Malmö. Bättre ventilation ger bättre förutsättningar.

Enklare att renovera badrum i Stockholm

27 okt 2016

Börjar det bli dags för badrumsrenovering? Många lägenheter och villor har äldre, slitna badrum som knappast känns fräscha. Ett undermåligt underhåll av badrum och andra våtrum kan innebära en rejäl säkerhetsrisk för dig som bostadsägare. Gamla tätskikt, slitna rör och elektriska installationer som inte har fått en översyn på evigheter kan både orsaka skador i din bostad och vara farliga för dem som bor där. Dessutom, hur snyggt är det egentligen med gammalt 80-talskakel eller en fläckig våtrumsmatta? Om det är så det ser ut hos dig är det nog dags att uppdatera badrummet så att det passar in med resten av din bostad.

Så hur ska man tänka när det börjar bli dags att renovera badrummet? Först av all, tänk igenom hur badrummet ska se ut. Då man knappast renoverar om ett badrum i en handvändning är det bättre att välja lösningar som kommer att se bra ut även om 10-15 år. Färger och mönster som är moderna nu kommer troligtvis att vara ute redan om några få år. Även om du själv kanske har en viss personlig smak måste du fundera över om även andra har densamma. Skulle någon vilja ha ditt badrum om du skulle sälja din bostad?

Det är nästan alltid bättre att använda textilier för att förändra ditt badrum eller helt enkelt halvkakla badrummet i en neutral färg och utnyttja området ovanför för att färgsätta personligt. Där är det enkelt att måla om när du tröttnar på den färg du väljer.

Investera i hållbara material såsom natursten, kakel av bra märken och badrumsporslin från välkända tillverkare. Det kommer utan tvekan att löna sig då dit badrum kommer att se snyggt och fräscht ut i många år framåt. Billiga material blir snabbt repiga, känns ofräscha och blir svåra att städa ordentligt. Undvik billiga fanerade badrumsskåp, de börjar så gott som alltid svälla upp i kanterna när de utsätts för fukt. Investera i ordentligt trä istället.

Det finns definitivt fördelar med att renovera badrum i Stockholm och andra storstäder i Sverige. Här har du tillgång till ett antal olika hantverksfirmor att välja på och du hittar större showrooms och badrumsbutiker där du kan hitta inspiration. Om du bor på en mindre ort kan det alltså vara värt en resa till en större stad för att titta på vad som finns på marknaden. De flesta produkter går ju att få levererade dit där du bor. I dessa butiker kan du ofta få hjälp av personalen att göra en passande plan för ditt badrum baserat på mått och kanske ett par foton som du gärna kan ta med mobilen innan du åker dit.

Ett annat hett tips är att läsa inredningsmagasin och inredningsbloggar. Många leverantörer har även hela kataloger för att se deras sortiment online eller som går att ladda ner.

Det kanske bara finns en enda firma som renoverar badrum på din ort. Kolla upp om de verkligen är up to date med de senaste kunskaperna genom att fråga efter certifieringar och vidareutbildning. Annars kan det vara bättre att betala för den extra resekostnaden och få jobbet gjort av en firma från en större ort.

Vad är VVS?

26 okt 2016

Många känner sig kanske fortfarande vana att säga rörmokare istället för VVS-montör. Idag är det dock det sistnämnda begreppet som används då yrket sträcker sig utöver att endast ”moka” i rör.

VVS står för värme, ventilation och sanitet och syftar dels på just branschen, men förkortningen kan också användas när man talar om de tekniska system som finns i byggnaden, och som senare skall byggas av branschen.

Saker som går under förkortningen är bland annat avlopp, vissa värmesystem och vattenförsörjning. Många värmesystem är just vattenburna, och där kommer till exempel en VVS-montör in i bilden.

Till systemet räknas också system för saker som gaser och tryckluft från sjukhus och industrier. Något annat som kan ingå är vattensprinklers (som brandskydd) och deras system.

I andra länder, till exempel USA använder man olika benämningar för de olika delarna av VVS. Där kallas det HVAC för värme, ventilation och Air conditioning. För det man annars förknippar med VVS i Sverige med, kallas det plumbing.

I Storbritannien finns något som kallas för ”Building Services”, som är ungefär som VVS i Sverige och innefattar dessutom elinstallationer. På senare tid har en term vuxit fram även i Sverige som liknar den i Storbritannien. Termen är installationsteknik och avser förutom VVS också tele- och elteknik. 

De olika systemen

Ofta är systemen för vatten avlopp relativt simpla och liknar varandra oavsett om det är i kontor, lokaler, sjukhus eller i en privatbostad. Det som ofta är betydligt mer komplext är värmesystemen. System som styr inomhusklimatet utgör ofta den allra största delen av en VVS-installation i ett hus.

VVS-systemen, eller åtminstone installationerna av systemen kyla, värme och ventilering liknar varandra i mycket stora drag.

 • Värme – I många lokaler använder man element (eller mer korrekt kallat radiatorer). Element är som bekant vanligen belägna strax under ett fönster. Ibland, i större fastigheter som rymmer flera lägenheter, är de inte sällan kopplade via kopplingsledningar mot en stam. Stammen står inte sällan mot fasaden, och syns ofta väl.
 • Ventilation – I moderna hus, i alla fall de som är lite större och rymmer flera bostäder, ligger kanalerna för ventilationen i schaktet som även avlopp och vatten ligger i.
 • Sanitet – Det som S:et står för, sanitet, handlar om de system som installeras för att hantera olika typer av gaser och vätskor. Vattenförsörjningen har vanligtvis 3 olika rör bland annat för varm och kallvatten.

Läs mer om VVS här: www.vvsmalmö.biz.

Relining hjälper dig att spara pengar på stambytet

23 okt 2016

Relining är en metod som har blivit allt mer populär de senaste åren. Ett stort antal fastigheter ute i landet har gamla rör som inte har fått en översyn eller blivit bytta sen de installerades. För dig som fastighetsägare innebär det en stor risk. Ett rörbrott eller en läcka på grund av gamla och slitna rör kan orsaka stora skador.

Ditt försäkringsbolag kan komma att vägra dig ersättning om denna typ av skador uppstår om de anser att du har brustit i underhållet av fastigheten. Att argumentera mot dem med att du har gjort utvändiga besiktningar kommer inte att räcka till om du får problem med rör som är uppemot 50 år gamla eller mer. Här måste du kunna ge bevis i form av att kameraundersökningar av rören har gjorts eller liknande.

Mycket bättre är givetvis att underhålla dina rör med jämna mellanrum. Besiktningar bör genomföras regelbundet och du bör planera in underhåll av rören med fasta intervaller, även om det till ytan inte ser ut att behövas.

Ett helt stambyte är en dyr historia så därför är det tur att det finns relining istället. Du som är fastighetsägare i Stockholmstrakten hittar lätt ett passande företag genom att googla Relining Stockholm.

Vad är relining?

Relining är en metod för att förstärka rörledningar inifrån. Istället för att man tar ut rören och ersätter dem med nya lägger man in ett nytt lager invändigt, ett slags innerrör som bildar ett skyddande skikt. På så sätt får man ett skydd mot att rören börjar läcka eller spricker samtidigt som man bibehåller den extra stabilitet man ofta hittar i äldre rörledningar.

Varför relining istället för stambyte?

Det finns två huvudsakliga argument för att välja relining istället för att göra ett fullständigt stambyte där alla rörledningar helt byts ut. Det första argumentet är kostnaden och det andra är att det är mycket enklare.

Vid ett helt stambyte måste man för det mesta riva ner samtliga badrum och köksinstallationer för att komma åt väggarna och ta ut de gamla rören. Det är ett otroligt stort jobb som brukar kräva att de boende i din fastighet evakueras under ett antal veckor medan arbetet görs färdigt.

Det kan ju även tänkas att badrum och kök fortfarande är i rätt bra skick. Då är det synd att behöva riva ner allt och bygga upp på nytt.

Med relining räcker det för det mesta att avlägsna badrumsporslinet så man kommer åt rörledningarna utifrån. Därefter för man in tunna plaströr eller sprutar in en form av epoxystrumpa som täcker insidan av de existerande avloppsledningarna. Processen går snabbare än om man måste riva hela badrummen för att ta ut och ersätta de gamla rören.

Snabbare och en lägre kostnad totalt sett är goda argument för att välja relining där det är möjligt.