Viktigt att tänka på vid rördragning

Det är inte ovanligt att man som privatperson i dagens läge kommer till en insikt om att man behöver genomföra en renovering. Inte sällan så brukar de områden i huset där förändringen ska ske handla om köket och badrummet och som förklaring så kan vi gällande köket säga att vi har ändrat våra vanor en hel del.

Där vi förr gärna såg att våra kök var mindre – en- eller möjligen två personer skulle stå där och laga mat – så vill många idag ha öppna, stora kök där fler får plats och det innebär att man måste genomföra ingrepp i hus och bostadsrätter för att nå detta mål. Något som alltså innebär en renovering (och i många fall bygglov, viktigt att tänka på).

Att badrummet även det renoveras härleder vi till att A) det är ett rum som används av samtliga medlemmar i en familj B) det är ett rum som på många sätt definierar och sätter standard för resten av boendet och C) det är billigare att renovera idag; sett både till materialkostnad (fler byggvaruhus – större konkurrens – lägre priser) och sett till att man kan använda sig av det förmånliga rot-avdraget i dagsläget och dra av 30% av arbetskostnaden.

Kort och gott; renoveringar i kök och i badrum är något som tilltalar väldigt många och det finns även många privatpersoner som bortser från rot-avdraget och på egen hand sköta projekten.

Här tänkte vi komma med en liten uppmaning – i synnerhet gällande badrummet – och den ser ut så här: läs på innan du sätter igång med rördragning. Av förklarliga skäl så riskerar man mycket vid en misslyckad rördragning och vi råder att man vid minsta tveksamheter ser till att antingen konsultera eller anlita en rörmokare. Vattenskador i Sverige beräknas uppnå ett antal om 100.000 stycken per år och kostnaden för att korrigera dessa ligger på svindlande sex miljarder kronor.

Som husägare och privatperson så ska man, av förklarliga skäl, undvika att hamna på den listan och därför så är det ingen dum idé att ha en regelbunden kontakt med en rörmokare då det kommer till rördragning vid exempelvis en badrumsrenovering.

Därmed inte sagt att du inte får göra det på egen hand. Håller du på med ett ingrepp i ditt badrum så är det också ganska troligt att du kommer att komma i kontakt med rör- och ledningar och då kan det vara av värde att veta hur du ska agera. Vi tänkte rada upp några tips kring just hur du ska agera och vad du ska tänka på.

Märk väl här: detta gäller inte inte en stor förändring i husets vattensystem – där ska alltid en rörmokare närvara. Det här handlar mer om hur du ska agera då du exempelvis måste förlänga ett kopparrör då du byter ut ditt badkar mot exempelvis en duschkabin.

rörmokare

Mer om att dra rör - så drar och förlänger du rör

Det här behöver du i materialväg: Mjuka kopparrör, klämringskoppling och stödhylsor. Dessa verktyg behöver du: Skjutmått, skiftnycklar (2 stycken), gummiklubba, tumstock, liten metallsåg,, bågsåg, rörbockare (finns ofta att låna alternativt hyra hos en rörmokare eller i en vvs-butik).

Så här gör du:

  • Använd skjutmåttet och mät ytterdimensionen på rörledningen som ska kopplas (alltid i millimeter och alltid yttermått utan eventuell isolering)
  • Mät hur stor bit som ska kapas. Var noggrann – tänk på att den koppling som ska göras – en så kallad T-koppling – måste fästa i båda ändarna.
  • Såga vinkelrätt med bågsågen där du satt dina markeringar. Slå av huvudvattnet innan!
  • Fila bort graderna som bildats med bågfilen och finns det isolering så kan du skala bort ungefär 2cm från båda ändarna.
  • Böj röret lite så att du åt att fästa stödhylsorna i varje ände – dessa finns för att täta och för att ge stabilitet.
  • Trä på klämringen på röret och för in det i T-kopplingen – upprepa på nästa ände.
  • Använd två skiftnycklar för att dra åt klämringsmuttrarna.
  • Använd bågsågen och såga återigen vinkelrätt till det nya röret. Fila även denna gång bort graderna som bildats och skala bort isolering.
  • Gummiklubba fram! Förutsatt att röret förvarats i en rulle. Då lägger du det på en rak bräda, använder gummiklubban och bankar på tills röret i fråga är rät.
  • Koppla som innan och slå på huvudvattnet igen.

Gällande rörbockaren så bör du se till att få en snabbkurs kring hur den används då du hyr den. Skarpa vinklar måste alltid formas med hjälp av en rörbockare och viktigt är att du aldrig försöker vinkla ut ett rör som bockats av en sådan. Det går inte att få rakt och risken för ett brott är väldigt stor!

Mer läsning om rörarbeten och VVS: www.rörmokarestockholm.biz.