Så genomför du en rördragning i ditt badrum

Det finns idag ett stort intresse kring att renovera i badrummet och det är något som dessutom blivit betydligt billigare. Här bortser vi till viss del från det faktum att man idag kan använda sig av sitt rot-avdrag för att anlita professionella yrkesmän. Detta gör vi av den enkla anledningen att vi tänkte visa på hur man kan agera för att komma lite billigare undan och på egen hand genomföra en rördragning i badrummet.

Vi ska återkomma till den processen senare i texten; men först ska vi även peka på en annan del som förklarar varför en badrumsrenovering idag är billigare än vad motsvarande projekt var förr. Det finns helt enkelt fler aktörer på marknaden som säljer material. Konkurrensen mellan de stora byggjättarna har gjort att priserna sjunkit och man kan idag få ett riktigt fint badrum till en bråkdel av kostnaden för vad som var möjligt förr. Kort och gott; idag finns det ett värde i att se över denna otroligt viktiga plats i varje hem och om man har möjlighet så ska man överväga att genomföra en badrumsrenovering.

Vi nämnde ovan att rot-avdraget finns tillgängligt och detta tycker vi att man ska använda. Att vi kommer att tipsa om rördragning i badrummet utesluter nämligen definitivt inte annat som sker och här kan vi som exempel nämna exempelvis plattsättning samt inkoppling av golvvärme och tvättmaskiner. Där bör – och ska: vid elektricitet -  professionell hjälp anlitas.

Dessutom – innan vi går igenom rördragning: se till att du verkligen får göra din renovering. Ibland krävs det bygglov och bor du i en hyresrätt så krävs det definitivt ett tillstånd från din hyresgästförening.

Rördragning i badrum – steg-för-steg

Du behöver vid rördragning i badrummet följande saker: ballofix avstängningsventil, kopparrör, stödhylsor, kniv, bågfil, tumstock, rörklämmor, avtätningspackningar, skiftnycklar och en penna.

Så här går det till:

  • Börja med att stänga av huvudvattnet. Vill du använda vatten i övriga huset så kan du börja med att montera ballofix avstängningsventil vid avsticket från de gamla rören. Detta förutsätter naturligtvis att du ska montera nya rör till din befintliga rördragning. När avstängningsventilen är på plats så kan du slå igång huvudvattnet igen och arbeta utan att övrig vvs i huset påverkas det minsta.
  • Märk med pennan var rören ska dras. Sätt ut rörklämmor med 60 cm mellanrum. Rör i våtutrymmen kräver att du använder avtätningspackningar i utrymmet mellan vägg och klämma.
  • Mät ut din rörlängd.
  • Såga av kopparröret med din bågfil. Detta ska ske vertikalt.
  • 2 cm in ska du se till att skala bort isoleringen och du ska fila bort graderna som syns. Både in- och utvändigt.
  • Stödhylsan in i röret och röret ska därefter så långt som möjligt föras in i kopplingen.
  • Dra åt muttern. Först för hand och därefter med hjälp av skruvmejslarna. En bra måttstock är att du drar cirka ett och ett halvt varv.
  • Bygg ut rörstammarna från koppling till koppling. Därefter börjar du ansluta övriga rör – exempelvis till kranar och apparater.
  • Sätt på vattnet och kontrollera tätheten. Du kan efter ett tag passa på att efterdra kopplingsmuttrarna.
  • Klart!

badrum