För den som bygger nytt på någon tomt i Stockholm, kan det vara bättre att spränga än att gräva. Handlar det om en tomt som har stora klippor och stenar på sin tomt, kan det vara snabbare och mindre kostsamt att spränga, eller kanske spräcka, ifall stenarna eller klipporna inte är särskilt stora eller som kräver en sprängning. En spräckning av stenar är en mindre variant av sprängning och kan med fördel göras om sprägningen ska äga rum inne i ett kvarter med flera byggnader som helst inte ska påverkas av efterdyningarna av en sprängning. Ska du dra nya rör på en tomt, kan både en sprängning, spräckning eller en borrning vara aktuellt för att rören ska kunna dras.

Anlita en säker firma för sprängning, spräckning eller borrning

När det kommer till att spränga, spräcka eller borra gäller det att anlita en firma som tänker på säkerheteten främst. En sådan sprägningsfirma måste tänka på säkerheten för alla dem som bor i närheten eller som har sitt arbete i närheten av platsen där man spränger. Den firman ska och bör tänka på hur man kan säkra så att det inte flyger tunga delar av stenar, grus och det som sprängs. Människor är mycket viktigare än byggnaderna och sakerna. Människors hälsa, liv och lem är viktigast i alla arbeten när det kommer till bergsprängningar. Den prioriteringen måste vara viktigast i arbetet för ett säkert bergsprängningeföretag.

Anlita företag som kan åstadkomma samma arbete men utan vibrationer

När det kommer till bergspräckningar, gäller det att kunna åstadkomma det men utan vibrationer. Spräcker man stenar måste man ta hänsyn till byggnader som är känsliga. Då bör de kanske inte utsättas för skadliga vibrationer. Åstadkommer men bergspräckning utan vibrationer kan man åstadkomma så mycket mer även om bergspräckningen förekommer nära andra byggnader.

Stockholm nav för många nybyggnationer

För tillfället byggs det många nya byggnader oh framför allt bostadshus i Stockholm och Uppsala. Landets byggherrar har insett det stora behovet av fler bostäder i huvudstadsområdet. Därför sker mycket av nybyggnationerna i Storstockholmsområdet. För tillfället är chansen störst att man får tag i ett företag som arbetar med bergsprägning i Stockholm. Det är i området mellan Stockholm och Uppsala, och åt alla väderstreck i Storstockholmsområdet som de flesta byggen ägre rum. Med en fullastad buss full med nya boende till Stockholm är behovet mycket stort. Har du behov av att läsa om bergsprängning som äger rum i Stockholm kan du läsa mer här.

9 Nov 2018