Varje år inträffar över 100.000 vattenskador, skriver försäkringsföretaget If. De borde veta. Den sammanlagda summan för att åtgärda dessa fel kostar mer än 6 miljarder kronor per år, enligt VVS-branschen. Detta visar att vattenläckage och därpå följande skador är ett av de vanligaste problemen i hus och hem. Vi använder vatten till många saker i våra hem. De vanligaste läckagen är läckor i vitvaror i våra kök – diskmaskiner. Det beror på alldeles för lösa anslutningar och, eller spruckna ledningar. Är de utan åtgärd, ökar kostnaderna ju längre tid som går. Även om inte skadan ser ut att vara särskilt omfattande, leder de ändå till betydande skador i det långa loppet:

– En ismaskin som läcker några droppar per dygn  kan leda till att man behöver riva ut hela köket efter några år. Torkperioden är dessutom väldigt lång. Under reparationen kan det vara besvärligt eller rentav omöjligt att bo kvar i hemmet, i så fall blir man tvungen att ordna med tillfälligt boende. Ett nytt kök kostar dessutom mycket pengar, säger Mats Larsson på If.

Hur är det då med ersättningen för skadan?

Frågan är hur det går för en privatperson som får en vattenskada; kostar det något för mig som privatperson, eller får jag det på försäkringen? Så här är det:

  1. Inte alla känner till att det är långt från alla vattenskador som ersätts av försäkringsbolagen.
  2. Flest försärkingsföretag ger ersättning som kommer av vatten som kommit genom yttertak eller fasad
  3. Inget av försäkringsbolagen täcker vatten som kommit in i hus på grund av bristfällig dränering
  4. Inget bolag ersätter altantak, balkongtak eller derandatak som har skadats av för mycket snö.

Vad vi själva kan göra

Med tanke på att det ger oerhörda skador, även om det är fråga om några droppar vatten som läcker är det viktigt att se över det egna huset. Man kan anlita ett företag som kommer och ser över vattenfrågan i ens hus. Kommer ett företag och besiktigar bostaden, ser de samtidigt att erbjuda lösningar för de rör som eventuellt läcker. De kan dra om rör som är felmonterade, ersättta med nya rör som inte läcker och ge lösningar på något som är fel i bostadskonstruktionen eller i rördragningarna. De kan dessutom gå in med minikameror som dokumenterar rörens inre status.

Så kan man skydda bostaden

Inomhus kan man se till att alla rör dras och planeras av en VVS-montör. Man kan kontrollera att alla rör som går till vitvaror eller maskiner sitter rätt. Man kan be en VVS-firma göra en undersökning om fukt har drabbat ditt hus, eller lägenhet. Kontrollera tak och hängrännor så att de inte läcker. Göra en dränering runt huset så att inte husgrunden drabbas av fukt. Passar bra att göra det nu under sommarmånaderna.

21 Jul 2018