Om du ofta råkar få stopp på avloppet i köket eller i badrummet, kan det vara indikationer på att det finns ett behov av ett mer genomgripande åtgärd med rören. Det kan finnas väldigt mycket som håller till i rör. I värsta fall har något rör sprungit läck, vilket kan leda till otroliga skador på hela fastigheten. I bästa falla finns det bara något som har proppat igen rören och som inte vill komma loss.

Om man inte vet vilketdera det är som är problemet med dem, bör man genast ta reda på vilket det är. Bästa sättet att ta reda på vad som felar rören är att ta dit en duktig rörmokare. En sådan kan då gå in med en liten kamera och gå hela vägen in i avloppsrören och se hur de ser ut inifrån. Sedan kan de ge råd om vad man borde göra.

1. Stamspolning

Är det ett mindre fel med rören, och att det är någon fettklump som kan ha täppt till för flödet att flöda fritt så kan man med fördel bara spola stammarna med mycket hett vatten, tills alla rören har spolats igenom med riktigt hett vatten. När man spolar stammarna är det som att rensa dem ordentligt. Det heta vattnet gör så att smuts och annat som täpper till dem kommer bort och åker ner i avloppet. Detta brukar man göra när det är många bostäder som sitter ihop via avloppet. Sköljer man då avloppen högst upp i fastigheten så sköljs hela avloppet även för de andra bostäderna samtidigt. Här kan man läsa mer om stamspolning i Stockholm på: https://www.stamspolningstockholm.se

2. Relining

Har man stammar som det är länge sedan som de installerades, och vill förnya dem så att de håller för en ännu längre tid, så kan man göra en relining. Det innebär att man lägger in plast inuti rören, som härdas och lägger sig som en hinna innanför rören. På så sätt får rören en ny yta och vattnet i dem kan flöda genom en ny och fräsch yta inne i rören.

3. Stambyte

Har man gamla stammar, bör de däremot bytas ut så snart som möjligt. Vet man att rören är äldre än 40-50 år så bör de snarast bytas ut. Risken för att de går sönder är för stor för att ha dem kvar. Byter man stammarna så vet man att man kan vara på den säkra sidan de närmaste 50-60 åren, beroende på vilket materialval som man gör. 

16 Jan 2020