Det finns några saker som man bör vara medveten om då det kommer till bergvärme. Vi säger detta då många verkar tro att just denna energikälla är lösningen på alla problem. Så enkelt är det inte. Bergvärme är en riktigt bra energikälla att använda som uppvärmning till en villa i exempelvis Stockholm - men den kan vara helt värdelös för en annan.

Man kan inte generalisera och säga att bergvärme per automatik kommer att sänka uppvärmningskostnaderna och bidra till en bättre miljö. Bergvärme har all potential att göra det, men då krävs det också rätt förutsättningar. Här är några exempel på sådana:

  • Rätt geologiska förutsättningar. Vissa områden har överhuvudtaget inte möjlighet att använda bergvärme. Vissa kanske har det - men då måste man borra extremt djupt för att nå källan. I många fall så kan det vara ett större värde att välja markvärme, sjövärme eller någon annan typ av energi och värmepump - luft/luft exempelvis - än bergvärme. Det som krävs är en noggrann geoteknisk undersökning innan där man ser över vilka förutsättningar som finns. En tumregel är att ju längre och djupare man borrar, desto djupare får du som kund gräva i plånboken och det innebär att det kan finnas ett värde i att överväga andra alternativ om den initiala undersökningen visar på djup borrning.
  • Närhet till grannen. Din granne i Stockholm har bergvärme och njuter frukterna av detta val. Det innebär konkret att han betalar 80% mindre än vad du gör för din gamla oljepanna - varje år. Dessutom så slipper grannen hålla på att beställa olja, han slipper en massa service och han slipper oron över vad som kan hända då priserna för olja går upp. Hans uppvärmningskostnad är konsekvent och låg, din är det inte. Då är det också solklart att du vill borra efter bergvärme och få samma fördelar, eller hur? Nej, ditt borrhål får inte vara närmare än 20 meter från din granne. Om så är fallet så kommer era borrhål att ta ut varandra och ingen av får någon vidare effekt av bergvärme.

Installation och borrning är väldigt viktig

Om du har rätt förutsättningar för bergvärme så kan du med fördel gå vidare och kontakta ett företag för borrning och installation av den värmepump du köpt. Rådet är att du låter samma företag sköta allt - borrning, installation och efterarbetet i form av att återställa marken. Totalentreprenad ger dig större säkerhet. Men, du bör välja rätt företag också. Bergvärme är bra och kan ge extremt bra effekt; men den effekten blir aldrig högre än kompetensen hos företaget du anlitar.

En felaktigt placerad värmepump eller - ännu tydligare - ett felaktigt dimensionerat borrhål - kommer bara att sluka pengar. Det spelar ingen roll hur mycket pengar du lagt på själva värmepumpen. Är den inte installerad på ett korrekt sätt så kommer du att få betala en massa i onödan. Se till att ta dig tid innan du skriver ett avtal. Kolla alltid upp referenser i förväg och säkerställ genom detta att du får den effekt du vill ha.

Bergvärme kan vara det bästa alternativet och ge dig bättre kontroll över din ekonomi; men det kan också vara en riktig björntjänst för din plånbok. Se till att undersöka vilken kvalitet företagen har och gör ett korrekt val. Kolla alltid referenser och hör med tidigare kunder hur det upplevt servicen och - framförallt - vilken effekt de fått i efterhand.

Läs mer: http://www.bergvarmestockholm.com.

2 Oct 2018