Med högtrycksspolning blir rören rena i Stockholm. Ut spolas rester av fett, hår och annat som blockerat rören. Vilken lättnad att få fungerande avlopp igen!

Vad är högtrycksspolning? Det undrar säkert den som inte är insatt i området. Kanske tänker man på högtryckstvätt, alltså sådan som man kan använda sig av själv för att tvätta bilen eller trätrallen på altanen. Sådan som man bara behöver köpa en enkel apparat på Biltema i Stockholm för att kunna göra.

Nej, högtrycksspolning är något helt annat. Det är bara ett högt tryck och användandet av vatten som är gemensamt med högtryckstvätt. Högtrycksspolning är istället något som används till exempel i flerfamiljshus, när det börjat bli lite problem med avloppsledningarna.

Högtrycksspolning är enkelt och inte så dyrt

Det är viktigt att ha koll på avloppsledningarna, eller stammarna som det ofta kallas, i sådana hus. De har inte obegränsad livslängd men om man sköter dem så behöver de inte bytas ut onödigt ofta i alla fall. Ibland kan det räcka att ge dem en ny invändig yta, genom så kallad relining.

Ännu bättre (läs: enklare och billigare) är det att göra rent ledningarna med högtrycksspolning. Det förutsätter förstås att rören inte är av alltför dålig kvalitet. Men om de bara tål vattentrycket så är det ett mycket effektivt sätt att rengöra dem. Stelnat matfett, hårtussar och annat skräp spolas effektivt ut. Efter det är klart så kommer avloppen att fungera perfekt igen. Slut med dålig lukt, dålig avrinning och kluckande ljud i rören. Rengör dina rör i byggnaden med hjälp av detta företag. www.högtrycksspolningstockholm.nu

3 Oct 2022