Mögel – bara ordet får många att rygga tillbaka. man tänker sig en grön hinna som ligger över livsmedel man förvarar i kylen, man tänker sig samma hinna på en brödbit och man kan vet att det är allt annat än nyttigt att stoppa detta i munnen. Mögel är, kort sagt, en hälsofara för oss människor – men det handlar även om ett rent miljöproblem. Det är nämligen inte enbart på våra livsmedel som mögel uppkommer. 

Tyvärr så är mögelangrepp inte speciellt ovanliga i våra bostäder – något som dels kan påverka byggnadens konstruktion och dels också påverka de som bor och lever i huset. Trötthet, bristande koncentrationsförmåga, återkommande förkylningar, allergier och – om det går för långt – astma är samtliga symptom på att mögel kan finnas i huset man bor i. Upplever du någon av dessa symptom hos någon familjemedlem så bör du anlita ett företag inom mögelsanering för en initial undersökning. 

Mögel som inte syns svårt att upptäcka

I vissa fall kan mögel synas – och det är nästan att föredra då man snabbare kan agera. Mögel som inte syns kan dock upptäckas genom lukten; mögel har en frän, unken doft – och genom att man letar efter den miljö där mögel trivs som allra bäst: där fukt finns. Börjar det synas bubblor i en tapet, börjar det synas fläckar på ett golv eller om du ser större missfärgningar på en yta under exempelvis diskhon så kan detta vara tydliga indikationer på att en mögelsanering bör genomföras. 

Anlita rätt företag för en mögelsanering

Misstänker du mögel – eller ser synliga angrepp – så är det första steget att undersöka om – och hur omfattande skadorna i fråga är. Detta undersökning utförs av ett företag inom mögelsanering och det är också de som sedan sanerar bort möglet i fråga. 

Det här låter enkelt; men faktum är att valet av företag är direkt avgörande för resultatet. Bara i Stockholm så finns det ett extremt stort urval av företag som erbjuder tjänsten mögelsanering och alla håller inte samma kvalitet. Ett bra sätt att hitta rätt företag i Stockholm är därför att se över referenser – var har man tidigare genomfört en mögelsanering, kan du få nummer att ringa och kontrollera kvaliteten? 

Mögelsanering och efterföljande åtgärder

Som sagt. Val av företag är viktigt – både för att fastställa att det handlar om mögel och för den efterkommande mögelsanering som blir nödvändig. En sanering som sker antingen på kemiskt sätt eller genom en så kallad ozon-behandling. det tredje steget är dock även det väldigt viktigt - att förhindra att möglet uppkommer igen. 

Att du fått bort mögel från din bostad i Stockholm genom en mögelsanering är nämligen en åtgärd för stunden; själva orsaken måste också åtgärdas. Den fuktskada som ligger bakom kan i de flesta åtgärdas genom avfuktning – men i andra, svårare, fall så måste man genomföra en renovering eller någon typ av ombyggnad. 

5 Feb 2018