Det är en hel del man får se om man arbetar med hantverk och särskilt som VVS-montör. Många av de problem som VVS-montörer får rycka ut är på grund av stopp i avlopp, till exempel. Villaägarna står kanske med vatten upp till knäna och har svårt att komma till rätta med problemen på egen hand. Då blir man tvugen att gå ner med en kamera i rören och ta reda på vad det är som har orsakat skadan och stoppet i avlopp. Sedan när man har avlägsnat själva stoppet kan man sedan åtgärda resten av de konsekvenser som stoppet har lett till.

Finns allt möjligt och omöjligt i VVS-rör

Många gånger kan man se hela fettklumpar som har orsakat stoppet i avloppet och som har stoppat flödet. En stor sådan hittades i Londons avloppssystem. Den var gigantisk och hade samlat på sig en massa skräp som hade runnit i avloppsrören. Andra gånger kan man drabbas av råttor som gnager på rören. Det sägs att det finns minst lika många råttor som det finns folk i Stockholm; väldigt många med andra ord. Andra gånger kan rören ha drabbats av rötter som har tagit sig in i rör. Oavsett vad som har orsakat stoppet i avloppet måste det åtgärdas. Man måste avlägsna det skadade röret och byta ut det.

Skadade rör ger fuktskador

Som ett brev på posten kommer de skador som finns på rör, att ge fuktskador på fastigheten. Man måste riva ut allt som är skadat, hyra en avfuktare och se till fukten avlägsnas, rivs ut och torkar innan man kan bygga igen med nytt, fräscht material. Det är en viss procedur som ska till när man åtgärdar fukt. Man måste för det första ta reda på var, hur och omfattningen av fuktskadan. Sedan kan man göra något åt det hela.

Avfuktare viktiga i sammanhanget

Att bara vädra ut, genom öppna fönster och vinddrag går inte an. Man måste ha en riktig avfuktare som effektivt får bort all fukten. Utan en sådan tar det år och dagar innan du når en avfuktad luft. Innan, under tiden och efter man har kört en avfuktare på plats, mäter man luftfuktigheten. Man ger sig inte förrän luftfuktigheten har återställts till godkända nivåer. Googla "hyra avfuktare" så att du får tag i ett företag som kommer med en sådan till platsen och kan hjälpa till med att se till att luften inte är så fuktig längre. Lycka till!

16 Oct 2018