Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening i Stockholm handlar det, när det gäller renoveringar, inte sällan om att minimera obehaget för de boende. Har man flera saker som måste åtgärdas är det oftast därför bättre att ta allt på en gång, om ekonomin medger det. Ett exempel är när en fasadrenovering måste göras. Säg då att renoveringsfirman klär in huset med byggnadsställning och presenning, river ner den gamla putsen och lägger på ny. Detta är en process som tar mellan 3 månader och ett halvår, beroende på förutsättningarna. Visserligen kan de boende bo kvar i huset under denna period, men om denna renovering ett halvår senare följs av badrumsrenovering i samtliga lägenheter blir de ändå tvungna att flytta ut en period, samt uppleva ytterligare en tid av sämre boendestandard.

Smidiga parallella arbeten

Slår man i stället ihop dessa renoveringar kan man minimera obehaget för de boende. Eftersom dessa renoveringar pågår oberoende av varandra, en exteriört och en interiört, kommer hantverkarna dessutom inte att vara i vägen för varandra och båda projekten kommer att löpa på parallellt. Dessutom är de flesta renoveringsfirmor vana att jobba i samklang med andra pågående bygg- och renoveringsprojekt så uppkomna situationer kommer för det mesta att kunna lösas smidigt.

Totalentreprenad eller inte?

Finns det då firmor som skulle kunna erbjuda totalentreprenad på både badrumsrenovering och fasadrenovering. Nja, inte så många, men vissa större byggfirmor i Stockholm kan säkert ordna någon bra paketlösning. Som vanligt vid större renoveringsprojekt får man som fastighetsägare eller bostadsrättsförening göra en ordentlig upphandling innan renoveringen och då kan det ju vara ett stort plus om en firma kan erbjuda hjälp med allting. Se det dock inte som ett krav, att ett företag erbjuder ett brett utbud av tjänster måste inte vara enbart positivt. En liten specialiserad firma som enbart utför fasadrenoveringar kanske är ett bättre val, liksom en badrumsrenoverare med specialkunskaper inom just detta område.

Ökat välbefinnande och boendestandard

Har man hand om ett hus vill man att de boende ska trivas i det. Visst innebär renoveringsarbeten en period av minskad trivsel, å andra sidan höjs ju levnadsstandarden rejält i samband med renoveringar. En fasadrenovering kanske inte har så stor inverkan på inomhusmiljön (om man inte till exempel kombinerat den med en tilläggsisolering), men en väl utförd renovering av fasaden ger huset ett nytt och städat utseende, som faktiskt ökar välbefinnandet hos de boende. Man känner stolthet över sitt hus, en inte alls oviktig detalj när det kommer till boendekvalitet.

Planera för gemensamma lösningar

Är du fastighetsägare eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening vet du hur viktigt det är med planering. En renovering vart fjärde, femte år är kanske ok, men om ni ser flera renoveringsbehov segla upp vid horisonten samtidigt, försök att se till att de kan läggas samtidigt. Visst kommer det att innebära en del extra planering kring logistik, samt kanske förhandlande med två renoveringsfirmor samtidigt, men samtidigt är bra renoveringsfirmor vana vid den här typen av lösningar och kommer att hjälpa till med att få allt att flyta så smidigt som möjligt. I slutändan kommer de boende att tacka dig.

Mer info om fadadrenoveringarhttp://www.fasadrenoveringstockholm.net.

13 Apr 2018