OVK är en besiktning som ser till att inomhusmiljön blir bra. Något som främjar hälsan. Inte bara för människor utan även för själva byggnaden i Göteborg.

En ventilation som inte fungerar fullt ut är till stor skada. Det kan lätt bli att dammpartiklar och annat stannar kvar och till slut kan det hända att det sätter sig i luftrören på alla som befinner sig i byggnaden. Det orsakar ibland huvudvärk och dåligt immunförsvar.

Till följd av att du som människa har dåligt immunförsvar finns risk att det kommer en och annan sjukdom på besök i den lilla, eller för den delen stora, kroppen. Detta skapar en ond spiral som det är svårt att bli av med. Efter en tids sjukdom går du ju ändå tillbaka till samma byggnad.

OVK – en besiktning som ger alla ägare i Göteborg tillfälle att bättre på ventilationen

Om det vid ett tillfälle görs OVK i Göteborg och det upptäcks några brister i ventilationens system, då har du som äger fastigheten ett ypperligt tillfälle att ta dig an en förändring. Med liv och lust kan du nu gå in för att göra din bostad, fastighet eller lokal till en plats där hälsan står i centrum.

En plats dit alla vill komma för att njuta av tillvaron. Kanske vill de komma för att arbeta om det handlar om en arbetsplats. Vilken byggnad det än är så kan den bli sitt bästa jag efter att en besiktning skett. Då vet du vad som fattas och behöver göras.

24 May 2022