Relining är en metod som har blivit allt mer populär de senaste åren. Ett stort antal fastigheter ute i landet har gamla rör som inte har fått en översyn eller blivit bytta sen de installerades. För dig som fastighetsägare innebär det en stor risk. Ett rörbrott eller en läcka på grund av gamla och slitna rör kan orsaka stora skador.

Ditt försäkringsbolag kan komma att vägra dig ersättning om denna typ av skador uppstår om de anser att du har brustit i underhållet av fastigheten. Att argumentera mot dem med att du har gjort utvändiga besiktningar kommer inte att räcka till om du får problem med rör som är uppemot 50 år gamla eller mer. Här måste du kunna ge bevis i form av att kameraundersökningar av rören har gjorts eller liknande.

Mycket bättre är givetvis att underhålla dina rör med jämna mellanrum. Besiktningar bör genomföras regelbundet och du bör planera in underhåll av rören med fasta intervaller, även om det till ytan inte ser ut att behövas.

Ett helt stambyte är en dyr historia så därför är det tur att det finns relining istället. Du som är fastighetsägare i Stockholmstrakten hittar lätt ett passande företag genom att googla Relining Stockholm.

Vad är relining?

Relining är en metod för att förstärka rörledningar inifrån. Istället för att man tar ut rören och ersätter dem med nya lägger man in ett nytt lager invändigt, ett slags innerrör som bildar ett skyddande skikt. På så sätt får man ett skydd mot att rören börjar läcka eller spricker samtidigt som man bibehåller den extra stabilitet man ofta hittar i äldre rörledningar.

Varför relining istället för stambyte?

Det finns två huvudsakliga argument för att välja relining istället för att göra ett fullständigt stambyte där alla rörledningar helt byts ut. Det första argumentet är kostnaden och det andra är att det är mycket enklare.

Vid ett helt stambyte måste man för det mesta riva ner samtliga badrum och köksinstallationer för att komma åt väggarna och ta ut de gamla rören. Det är ett otroligt stort jobb som brukar kräva att de boende i din fastighet evakueras under ett antal veckor medan arbetet görs färdigt.

Det kan ju även tänkas att badrum och kök fortfarande är i rätt bra skick. Då är det synd att behöva riva ner allt och bygga upp på nytt.

Med relining räcker det för det mesta att avlägsna badrumsporslinet så man kommer åt rörledningarna utifrån. Därefter för man in tunna plaströr eller sprutar in en form av epoxystrumpa som täcker insidan av de existerande avloppsledningarna. Processen går snabbare än om man måste riva hela badrummen för att ta ut och ersätta de gamla rören.

Snabbare och en lägre kostnad totalt sett är goda argument för att välja relining där det är möjligt.

23 Oct 2016