Ett stort antal fastigheter ute i landet har slitna järnrör både i och kring fastigheten. Det handlar främst om ledningar för vatten och avlopp.

De järnrör som grävdes ner förr brukade vara väl tilltagna, så de har hållit ihop under väldigt lång tid. På vissa platser har man inte ens funderat över underhållet just för att rören ännu inte har givit upphov till problem, men de kan i många lägen jämföras med en tickande bomb om man inte vet i vilket skick rören är.

Slitna rör utgör en stor risk

Gamla slitna rör utgör en stor risk då de kan orsaka rejäla vattenskador om de brister. Det kan också vara svårt att lokalisera varifrån problemen kommer om man inte har en fullgod dokumentation över rörledningarna på den egna fastigheten.

Skulle du vara fastighetsägare och känner dig osäker bör du kalla in ett företag för att göra en rörinspektion. Då kan man skicka in kameror för att ta en titt på rörens status. Handlar det om rör i mark så kan det i vissa fall bli nödvändigt att provgräva för att se efter om rören är slitna utanpå. Även om de ser fina ut invändigt vid en inspektion med kamera så kan de vara rostiga och ha frätskador på utsidan som gör att de bör repareras eller bytas ut.

Anlita en duktig smed för jobbet

När man säger ordet smed så tänker de flesta kanske på någon som står och bankar på ett städ i en smedja, men det är knappast på det viset som yrket ser ut idag. Smedyrket idag går ofta ut på att tillverka specialgjorda delar för att reparera olika typer av konstruktioner av metall.

Ett väldigt bra exempel är just järnrör som kan behöva repareras med hjälp av att man svetsar fast ny metall för att laga slitna partier, eller helt såga bort och ersätta rördelar med nya.

Det kräver både kunskap om att forma metall och att man är duktig på att svetsa för att skapa snygga och hållbara skarvar.

Renovering av rör inomhus & utomhus

En kunnig smed kan renovera rör både inuti byggnader och utomhus. Förutom vatten- och avloppsledningar så kan det även finnas behov av renovering av avvattningssystem. Många äldre fastigheter i Stockholm har rejäla stuprännor av gjutjärn. Skulle de vara av plåt är det vanligare att man anlitar en plåtslagare, men handlar det om stål eller gjutjärn så brukar en smed med byggnadssmide som specialitet vara det bästa valet.

Vi föreslår att du hör av dig till https://www.smedstockholm.se/ om du är fastighetsägare i Stockholm och har behov av någon form av renovering eller byte av rörledningar i järn eller stål.

 

21 Jul 2019