”Vill du vara säker på att få ett jobb? Då ska du välja ett byggyrke. Störst brist är det på VVS-montörer”

Så inleds en artikel i branschtidningen Byggarbetaren från början av 2017. Artikeln handlar sedan om den stora brist på hantverkare som finns över hela landet och att just rörmokare är den bransch där bristen är som allra störst. I rapporten ”Var finns jobben?” från arbetsförmedlingen visas en liknande bild upp. Det handlar om att antalet jobb ökar succesivt i Sverige och att möjligheterna att få jobb inom vissa branscher är mycket stora.

Undersökningen från arbetsförmedlingen visar att rörmokare har ett index på 4,66 vilket är det högsta inom byggnadsbranschen. Detta är ett ”bristindex” där 5 är högst på skalan. Efter rörmokare kom Byggnads- och ventilationsplåtslagare med index på 4,59 samt snickare på 4,50.

Stor efterfrågan både lokalt och nationellt

Att efterfrågan är mycket stor på kompetent personal märks även på Arbetsförmedlingen och webbsidor som samlar platsannonser. En av de större tjänsterna är Indeed och vid en sökning på vvs montör i Haninge i oktober 2017 presenterades 17 annonser. Av dessa var 14 heltidstjänster på företag i Haninge och tre genom rekryteringsföretag. För när bristen blir stor inom ett yrke växer även behoven extra mycket hos bemanningsföretagen. De som blir anställda av dessa företag kan däremot få räkna med att jobba på fler orter än bara Haninge.

Att företagen gör vad de kan för att locka till sig arbetskraft märks tydligt. Ett företag skriver exempelvis att arbetstiderna är måndag till fredag men att fredagen kan jobbas in för att möta behoven hos de som pendlar till och från Haninge över veckorna.

Andra rörmokare väljer att lyfta upp lönen eller att man kan avancera inom företaget på olika sätt. Självklart efterfrågas erfarenhet men samtidigt kan inte företagen vara allt för kräsna då utbudet på rörmokare är litet – och utbudet på rörmokare med erfarenhet ännu mindre. I vissa fall erbjuds även utbildning på plats.

Ett sätt att bli rörmokare är exempelvis att gå lärlingsprogram. Under denna period får lärlingen en betydligt lägre lön men kan, efter avklarad utbildning, anställas som rörmokare. Eftersom detta kan vara en väg in på arbetsmarknaden för de utan erfarenhet samtidigt som företaget får chansen att utbilda en kommande anställd är det vissa företag som väljer att rekrytera denna väg.

Att bristen är stor på rörmokare generellt i landet är alltså tydligt. Det visar både siffror från Arbetsförmedlingen och i platsannonserna.

Läs mer på http://www.rörmokarehaninge.se/.

14 Nov 2017