Energikostnader är nödvändiga. Att kunna värma upp huset enkelt och använda elektricitet är givet i vår tid. Beroende på hur man värmer upp huset, kan energikostnaderna dock bli högre eller lägre. Något som har blivit väldigt populärt på senare år är värmepumpar, som både är miljövänligt och billigt.

Allt eftersom tekniken går framåt kommer nya sätt komma att värma upp våra hus, och på bara några decennier har stora framsteg gjorts. Samtidigt finns också en allt större tanke på miljön – vilket inte nödvändigtvis behöver göra uppvärmningen dyrare. Nedan listas tre olika tips du kan använda dig av för att spara på energikostnaderna i ditt hus.

Värmepumpar

Värmepumpar är, som nämnt i inledningen, både miljövänligt och billigt. Givetvis finns det en ganska stor initial kostnad för att installera dem, men om du planerar att bo i ditt hus under en lång tid kan värmepumpar vara en lönsam investering.

Värmepumpar kan installeras på lite olika sätt, beroende på hur dina förutsättningar ser ut. Vanligt är till exempel att man installerar en så kallad bergvärmepump, som många tillverkare menar kan minska dina energikostnader med upp till 80 procent. Hur mycket en bergvärmepump kostar att installera beror på dina förutsättningar och om värmen ska hämtas från sjöbotten, djupt från berget eller från några meter under gräsmattan på tomten.

En bergvärmepump är bara en av de typer av värmepumpar som finns ute på marknaden idag. Fler exempel på värmepumpar är:

  • Ytjordvärmepump
  • Sjövattenvärmepump
  • Frånluftsvärmepump
  • Utluftsvärmepump

Solfångare

Solfångare kan minska behovet av köpt energi en hel del. Åtminstone om de sätts upp i ett hus där varmvattnet tidigare värmdes enbart med hjälp av elektricitet. En solfångare bör kombineras med andra värmekällor för att nå en god nivå av uppvärmning.

Solfångare är ett utmärkt alternativ för den som både vill spara pengar och som vill värna om miljön. Energin är helt förnybar – det är ju nämligen endast solens strålar som behövs för att alstra energin. Givetvis finns det en del nackdelar med det också.

Under vintern kan tillskottet av energi från solfångaren bli lågt. Hur lönsamt det är beror helt enkelt till en väldigt stor del på vädret. Klart är att det finns betydligt lönsammare länder att använda sig av solfångare i än Sverige. 

Elvärme

Den stora nackdelen med elvärme är att det blir dyrt. Har du ett ganska stort hus som ska värmas upp blir direktverkande el eller elpanna dyrt i längden. Fördelen är snarare att det är en väldigt låg initial kostnad, jämfört med till exempel värmepump. Om det är ett mindre fritidshus som du inte spenderar jättemycket tid i kan elvärme vara ett alternativ.

För att du ska spara pengar på elvärme krävs det just att huset är litet och att det inte behövs värmas upp särskilt ofta. I annat fall kommer du så småningom komma upp i kostnaderna för vad det skulle kosta att installera ett annat uppvärmningssystem, så som värmepumpar till exempel.

För dig som bor i Skåne kan vi rekommendera sidan Värmepumpar Malmö.

17 May 2017