Ventilation är en viktig fråga i Stockholm med mycket trafik och avgaser. Inomhusluften bör vara så ren som möjligt, så fläktrör och ventiler måste fungera.

Speciellt under den mörka årstiden vistas vi mycket inomhus, och då konsumerar vi luftens syre. Det kan lätt kännas ovädrat, men ventilationsanläggningen ska säkerställa en god inomhusluft. När det finns mycket avgaser i luften, som exempelvis i en storstad som Stockholm, ställs det extra höga krav på en fungerande ventilation. Annars kan vi få huvudvärk och bli trötta utan att fatta varför.

Rensning av luften är viktig

Dels ska utandningsluften ersättas med ny, syrerik luft, och dels ska den inkommande luften vara så fri från förorening som möjligt. Här spelar ventiler och filter en viktig roll i fläktsystemet. Man bör byta filter och göra rent i fläktrören med jämna mellanrum, för där kan samlas bakteriehärdar som förorenar den luft vi andas in. Fågelfjädrar, döda möss och liknande som ligger i fläktrören kan göra att vi inandas smutsig luft där det samlas mikrober.

Den här typen av städning, som man anlitar ett ventilationsföretag för, tänker man kanske inte på. Det är smuts som man inte märker eller ser, för den är dold inuti rör och fläktar. Men en professionell ventilationsfirma har de rätta redskapen för att rensa i kanalerna. Ta för vana att ringa dem för en ventilationskontroll med bestämda tidsintervall, så att det inte glöms bort. Då kollar de samtidigt upp anläggningens funktion, så att inget har gått sönder eller slutat att fungera. Mer om ventilation hittar du här: www.ventilationstockholm.nu

14 Mar 2022