För många husköp går på tok för fort. Detta kan i sin tur leda till onödiga konflikter mellan en köpare av ett hus och säljaren av huset i fråga. Dolda fel i hus och konflikter gällande dessa har blivit vanligare.

I vissa fall är det lätt att påvisa dolda fel i ett hus, men i de allra flesta tvister så är det inte lika lätt. Säljaren har ofta sålt huset med gott samvete och utan att vara medveten om att någonting är fel. Det gör att säljaren naturligtvis inte vill betala en massa pengar i onödan. Köparen å sin sida vill naturligtvis inte betala pengar för en kostsam renovering av exempelvis en vattenskada i ett hus som han huset köpt.

Dolda fel ska inte kunna upptäckas vid en besiktning av en besiktningsman, de ska - stet till husets ålder - inte kunna vara förväntade och vare sig köpare eller säljare ska vara medveten om att felet funnits där. Det är grundkriterierna, och som alla ser så är dessa ganska luddiga och svåra att reda ut - även för en sakkunnig jurist. Vi tycker att en av dessa kriterier kan rädda många konflikter: nämligen den initiala besiktningen av huset.

Ta hjälp av en VVS-firma

En besiktningsman kontrollerar ett hus innan ett köp. Han gör detta mot en kostnad och det är en bra försäkring för en köpare. Ett måste, enligt oss. Men, en besiktningsman kontrollerar huset okulärt. Det vill säga; han dokumenterar skicket på det han ser och skriver upp alla synliga misstag.

För att vara helt säker och för att slippa konflikter om dolda fel så bör man också komplettera en besiktningsman med andra yrkesmän. Följande kan vara skillnaden mellan en bra affär och en affär som slutar i en uppslitande, långdragen tvist gällande dolda fel:

  • VVS-firma: Hur ser stammarna ut? Alla rör och ledningar som finns på insidan av huskroppen drabbas också av slitage och bör kontrolleras. Det kan ske genom en rörinspektion utförd av en vvs-firma. En rörinspektion går fort att genomföra och är inte speciellt kostsam.
  • Elektriker: Hur ser elsystemet ut, finns det något att anmärka på där? En elektriker kan snabbt ge svar på om ett byte bör göras och vad ett sådant då eventuellt skulle kosta.
  • Fukmätning. Att egnomföra en fuktmätning sparar mycket bekymmer i framtiden. Gör man en sådan i källaren så får man också ett tydligt svar på om en kostsam dränering kommer att behövas. Vi skulle här äöven rekommendera en radonmätning-. Även om en sådna bör genomföras under en längre tid - och under eldningssäsongen - så finns det snabbare varianter. De är inte helt tillförlitliga, men de ger klara indikationer som kan ge dig som köpare ganska klara besked om vilken radonhalt som finns.
22 Oct 2018