En rörmokare, eller VVS-tekniker, är en hantverkare som har hand om all typ av rördragning för vatten, avlopp och värme. I Göteborg finns många rörmokarfirmor som specialiserat sig på installation och reparation av vatten och värme i privatbostäder.

Det finns många bra anledningar till varför du ska anlita en rörmokare när du behöver hjälp med rördragning eller installation av exempelvis en diskmaskin. Dels kan det vara känsligt att arbeta med värme och vatten. Risken för att en läcka ska uppstå är stor om installationen eller rördragningen inte sker på ett fackmannamässigt vis. Uppstår en vattenskada som följd av felaktig installation löper du risk att inte få någon ersättning från ditt försäkringsbolag, vilket kan innebära rena rama katastrofen utgiftsmässigt.

Dessutom är det ofta billigt med hänsyn till vad man får. ROT-avdraget kan användas, vilket ger ett avdrag på arbetskostnaden med 30%. Ofta kostar en rörmokare ungefär 500 kronor per timme  och en installation av en diskmaskin går fort. Tryggheten du får av att veta att maskinen är installerad korrekt är definitivt värd de extra slantarna.

Installation av disk- eller tvättmaskin

Många försäkringsbolag kräver att maskiner som kopplas till vatten, dvs disk. Och tvättmaskiner, ska vara installerade på ett fackmannamässigt vis. Med det menas att arbetet ska vara utfört som om en professionell yrkesperson hade gjort det. Visst kan man googla sig till hur man går tillväga men så ofta när det gäller hantverk gäller det också att ha koll på de bakomliggande faktorerna och att aldrig slarva. Därför är en rörmokare alltid att rekommendera när en ny diskmaskin eller tvättmaskin ska installeras i hemmet. Vi garanterar att du kommer att sova bättre om nätterna.

Krånglande element

Att det blir problem med elementen är ganska vanligt i Göteborg, framför allt i äldre hus. Förutom luftning behöver elementen då och då se över av en yrkesperson, det gäller hela systemet oavsett om det rör sig om en villa eller ett flerfamiljshus. Att med jämna mellanrum anlita en rörmokare för att se över ett vattenburet system gör att du slipper riskera större skador och ett plötsligt värmeavbrott mitt i vintern.

Byte av golvbrunn

Bor du i en bostadsrättsförening kan du ofta få ekonomiskt bidrag för att byta golvbrunn Anledningen till det är att just golvbrunnen är den i särklass vanligaste orsaken till att fuktskador uppstår i badrum, med stora reparationskostnader som följd. Vid golvbrunnen är det svårt att få riktigt tätt, och gamla tiders golvbrunnar håller helt enkelt inte måtte enligt dagens standard. Anlita därför en rörmokare för att byta ut golvbrunnen om du bor i ett gammalt hus där badrummet inte renoverats på länge. Det tryggar dig mot framtia katastrofer och dessutom ger det dig bättre försäkringsvillkor.

Lek inte med vatten

Om du vill vara säker på att kunna få ut försäkringspengar om ni skulle råka ut för en läcka är det bäst at överlåta all form av rördragning och vatteninstallation till en rörmokare. I Göteborg finns en stor mängd glada och professionella rörmokare som gärna hjälper dig med det du behöver, stort som smått. Hitta din favoritrörmokare i Göteborg idag!

24 Jan 2018