Undermålig ventilation ett problem

Ventilation – vad spelar sådan egentligen för roll? Jo, den spelar så stor roll att vi faktiskt i Sverige lagstiftat kring att en god sådan ska finnas och där man som fastighetsägare på givna datum måste genomföra en så kallad OVK – obligatorisk ventilationskontroll – och där man ser till att den ventilation som finns också håller en god kvalitet. Det finns många duktiga räörmokare eller VVS-ingengörer som kan hjälpa dig med det nödvändiga rördragandet vid en ventilationsservice. 

Skulle en OVK visa att så inte är fallet – ja, då måste man inom en viss tid också åtgärda detta. Mycket har således blivit bra då det kommer till ventilation – men att man kände sig nödgad att lagstifta om saken visar onekligen att ämnet är viktigt och värt att ta på allvar.

Detta gäller inte minst om vi ser till hur det ser ut på olika arbetsplatser och- framförallt – på skolor. Att det sker en OVK innebär tyvärr inte att alla problem per automatik blir lösta och man kan tycka att en sådan borde ske mer frekvent och regelbundet. För; dålig ventilation kan föra med sig sjukdomar, det kan leda till allergier och astma och på exempelvis en skola så kommer en undermålig ventilation definitivt komma att påverka resultatet. En duktig 

Dålig ventilation i ett klassrum i Täby

Hur? Vi ger ett exempel och vi säger att vi befinner oss i en vanlig klass i en skola i Täby där 25 elever tillsammans med en lärare dagligen sitter. Ett klassrum med dålig ventilation och där man kan se detta enligt följande mönster: ju längre dagen lider – desto högre blir ljudvolymen. Eleverna skriker, de stör varandra, de blir rastlösa och de kan inte koncentrera sig på vad läraren säger – inte bara en dag i veckan utan där varje skoldag ser likadan ut.

Hur ska denne lärare kunna sköta sitt jobb och hur ska eleverna kunna nå de mål som finns om man inte kan fullfölja en hel skoldag utan att koncentrationen störs. Frågan är retoriskt och belyser mer än väl de problem som kan komma av dålig ventilation i ett klassrum. Står luften stilla så börjar det krypa i kroppen och detta är extra tydligt i lägre åldrar.

Dålig luft en arbetsmiljöfara

Se bara till dig själv och hur du reagerar på ditt arbete om det blir för varmt, för kvavt eller för dålig luft inomhus. Irritationen kommer som ett brev på posten och du kommer inte att kunna jobba så effektivt som det förväntas av dig.

Här finns mycket att göra och men ska inte se en besiktning som ett straff; man ska se en sådan som en chans att nå en bättre miljö och detta oavsett om det handlar om ett klassrum i Täby, ett kontor i centrala Stockholm eller om ditt eget boende i Malmö. Bättre ventilation ger bättre förutsättningar.

20 Dec 2016