Efter år av dålig inomhusluft i landets skolor och sjukhus, bestämde sig regeringen för att göra något åt saken. Det blev okoncentrerade små elever i skolorna, landets patienter blev inte friska i den mån de hade behövt. 1991 bestämdes att alla offentliga byggnader skulle undergå en obligatorisk ventilationskontroll med jämna mellanrum med intervaller såsom:

  1. Förskolor, skolor och andra, liknande byggnader skulle kontrolleras vart tredje år oberoende ventilationssystem.
  2. Flerfamiljshus, kontorslokaler och personalutrymmen och industribyggnader skulle kontrolleras vart tredje år i enlighet med FT-ventiler och FTX-ventiler. Här menas  FT-ventiler = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda. Och FTX-ventiler = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda och med värmeåtervinning.
  3. Flerfamiljshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen och industribyggnader med  i enlighet med S-ventiler, F-ventiler och FX-ventiler vart sjätte år. Här menas med S-ventiler; självdragsventilation, ingen motor och bara ett hål som med hjälp av underström får luften att gå in och ut. Med F-ventiler menas fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda. Och med FX-ventiler menas F-ventilation med värmeåtervinning.

Detta kontrollerar de vid varje kontroll

Vid varje kontroll måste besiktningsmannen kontrollera att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som sprids i resten av byggnaden, att alla instruktioner finns lättillgängliga för andra att hitta, så de förstår hur ventilerna fungerar. Och att ventilerna fungera som de är tänkta att göra. Vid återkommande besiktningarna att de fortsätter fungera som de gjorde från början och ta reda på vad som kan göras för att förbättra energihushållningen utan att försämra ventileringen.

Vi behöver ju alla tänka alltmer på miljön och inte slösa på energin som dock är begränsad på vår planet. Och ska vi slösa energi måste vi se till att tillföra minst lika mycket av de resurser som vi slösar bort. Fortsätter vi i samma takt som nu, kommer alla jordens resurser att ha tagit slut långt innan våra barnbarn kan ta över planeten. I flera årtionden och århundraden har vi lånat av våra barnbarn. Ungefär som om man inte kan vänta på arvet som man får när ens föräldrar dör och lever upp hela arvet medan de ännu lever. När det sedan är dags att skifta arvet finns inget kvar. Därför måste vi åtgärda all energianvändande till att bli mer vänligt mot jorden än just nu.

Kontrollerna görs för att säkerställa syrerik inomhusluft

Om inte luften inomhus är tillräckligt fullt med syre, får inte hjärnan den energi som den behöver att fungera som den ska. Syret i blodet går ner och vi blir trötta, ofokuserade och okoncentrerade. De som är konvalescenter och ska bli friska tar längre tid på sig än annars. Är ventilerna smutsiga hjälper de till att föra över virus och bakterier som virvlar runt i byggnaden i stället för att åka ut och låter frisk luft komma in. Vi blir sjuka av dålig ventilering, kan i värsta fall få andingssvårigheter och astma. Så kontrollerna är alltså viktiga.

3 May 2018