Många känner sig kanske fortfarande vana att säga rörmokare istället för VVS-montör. Idag är det dock det sistnämnda begreppet som används då yrket sträcker sig utöver att endast ”moka” i rör.

VVS står för värme, ventilation och sanitet och syftar dels på just branschen, men förkortningen kan också användas när man talar om de tekniska system som finns i byggnaden, och som senare skall byggas av branschen.

Saker som går under förkortningen är bland annat avlopp, vissa värmesystem och vattenförsörjning. Många värmesystem är just vattenburna, och där kommer till exempel en VVS-montör in i bilden.

Till systemet räknas också system för saker som gaser och tryckluft från sjukhus och industrier. Något annat som kan ingå är vattensprinklers (som brandskydd) och deras system.

I andra länder, till exempel USA använder man olika benämningar för de olika delarna av VVS. Där kallas det HVAC för värme, ventilation och Air conditioning. För det man annars förknippar med VVS i Sverige med, kallas det plumbing.

I Storbritannien finns något som kallas för ”Building Services”, som är ungefär som VVS i Sverige och innefattar dessutom elinstallationer. På senare tid har en term vuxit fram även i Sverige som liknar den i Storbritannien. Termen är installationsteknik och avser förutom VVS också tele- och elteknik. 

vvs-montör

De olika systemen

Ofta är systemen för vatten avlopp relativt simpla och liknar varandra oavsett om det är i kontor, lokaler, sjukhus eller i en privatbostad. Det som ofta är betydligt mer komplext är värmesystemen. System som styr inomhusklimatet utgör ofta den allra största delen av en VVS-installation i ett hus.

VVS-systemen, eller åtminstone installationerna av systemen kyla, värme och ventilering liknar varandra i mycket stora drag.

  • Värme – I många lokaler använder man element (eller mer korrekt kallat radiatorer). Element är som bekant vanligen belägna strax under ett fönster. Ibland, i större fastigheter som rymmer flera lägenheter, är de inte sällan kopplade via kopplingsledningar mot en stam. Stammen står inte sällan mot fasaden, och syns ofta väl.
  • Ventilation – I moderna hus, i alla fall de som är lite större och rymmer flera bostäder, ligger kanalerna för ventilationen i schaktet som även avlopp och vatten ligger i.
  • Sanitet – Det som S:et står för, sanitet, handlar om de system som installeras för att hantera olika typer av gaser och vätskor. Vattenförsörjningen har vanligtvis 3 olika rör bland annat för varm och kallvatten.

Läs mer om VVS här: www.vvsmalmö.biz.

26 Oct 2016