rörVilka rör kan det genomföras rörinspektion på?

De vanligaste rören är avloppsrör, rörstammar, vattenledningar och dräneringsrör. Det som kan begränsa om rörinspektion kan ske eller inte är rörets dimension. Men med dagens minimala kameror kan inspektion ske i de flesta större ledningar.

Varför ska rörinspektion ske?

Det finns egentligen tre grundläggande tillfällen då rörinspektion sker.

  1. Vid akuta problem

Kanske är det helt totalt stopp i avloppet. Det kan då behöva inspekteras med kamera vad som ligger bakom detta fel. Är det något som gått sönder eller har det fastnat något i röret? Inspektionen ligger därmed till grund för kommande åtgärd.

  1. Förebyggande

På äldre byggnader kan rörinspektion ske som en förebyggande åtgärd. Detta för att inspektera och kontrollera de befintliga ledningarna. Behöver de bytas ut inom kort? Finns det små skador som kan repareras så att inte större skador behöver uppkomma?

  1. Inspektion inför renovering

Rörinspektion sker även inför att relining ska ske eller andra renoveringar på rörsystemen. Detta för att planlägga hur rören ser ut. Finns inte ritningar kan mätningar även göras gällande rörens storlek, var de leder och dess kvalité.

Bör rörinspektion ske innan fastighetsköp?

Om en fristående villa ska köpas kan det finnas en fördel att genomföra en rörinspektion. Detta i likhet med att det är viktigt att göra en grundläggande kontroll, av en besiktningsman, för att upptäcka mögel, fuktskador m.m. Skulle det visa sig att rören är i dåligt skick väntar ju en relativt stor och dyr renovering som självklart kan påverka hur mycket man är villig att betala för fastigheten.

Vad kostar inspektionen?

Självklart beror det på omfattning av inspektionen. Men för privatpersoner brukar det inte behöva kosta mer än ca 5000 kr. Flera företag har färdiga ”paketlösningar” där man beställer en inspektion som får maximalt ta ett visst antal timmar. Då ingår en komplett rörinspektion på en normalstor fastighet, dokumentation samt rekommendation kring vad man bör göra för att eventuellt åtgärda skador.

Vad gör vi om rören behöver renoveras?

Många företag som erbjuder rörinspektion åtgärdar inte själva de fel som hittas. Däremot finns nästan alltid samarbeten med företag inom VVS-branschen som därmed kan anlitas. I vissa fall kan man anlita ett företag för inspektion och åtgärd. I så fall kan de ha totalentreprenad på arbetet vilket därmed betyder att de utför allt det arbete som behövs men att det är flera företag involverade i projektet. Du som kund har däremot enbart kontakt med ett företag – i detta fall de som utför rörinspektionen. rörinspektionstockholm.se/ är ett välrenommerat sådant som vi kan rekommendera. 

15 Sep 2018