Det finns jättemånga personer i Sverige som anser sig vara proffs-hemmabyggare. En hemmabyggare är ofta självlärd och kan i många fall göra ett väldigt bra arbete. Det farliga med hemmaproffs är att inte alla följer de regler och riktlinjer som finns. Bland annat så kan man råka köpa material som inte är godkänt i Sverige, eller som inte klarar av de krav som ställs på rör i vårt klimat.

Om du väljer att köpa in materialet själv, men ta hjälp av ett VVS-företag så har de rätt att neka arbetet om de inte finns monteringsanvisningar på Svenska. De kan välja att montera materialet ändå, men måste notera på intyget att det är kunden som har tillhandahållit materialet, ifall materialet skulle visa sig vara bristfälligt i framtiden.

Det är extremt viktigt att rör och vatten blir installerat korrekt. Om du gör installationen själv, eller en undermålig vvs-firma gör jobbet och det blir skador, kan din hemförsäkring neka dig ersättning för skadorna. Det finns flera fall där privatpersoner har försökt sig på vvs-arbete själva och inte förstått vikten av att det blir ordentligt gjort. Det kan alltså bli en onödigt dyr historia för den som försöker spara in pengar genom att göra arbetet själv.

Det finns gott om VVS-företag i hela Sverige, i storstäderna finns det fler företag och därför kan du som privatperson enkelt jämföra offerter. Det finns även VVS-företag i Lund, Helsingborg, Karlstad och mindre städer, men det finns inte lika många företag som i storstäderna. Så i de mindre städerna har du inte samma möjlighet att ta in lika många offerter och jämföra priser. I de allra minsta byarna och städerna kanske det bara finns ett vvs-företag och då finns det ingen annan att göra en prisjämförelse mot.

Det viktigaste är att om du väljer att göra ett vvs-arbete själv är att följa de riktlinjer och regler som finns. Kolla även med ditt försäkringsbolag vad som gäller om något skulle gå fel. Tack vare ROT-avdraget har det blivit billigare att anlita VVS-företag, så var inte dumsnål. Hellre ett arbete som blir korrekt utfört än ett halvdant egengjort arbete.

Det finns gott om exempel där hemmabyggare har lagt rör och installerat vatten själv. Många gånger har arbetet gått bra, men i vissa fall har det slutat med en extremt dyr prislapp för det har blivit vattenskador i bostäder. Vattenskador kan förstöra extremt mycket i hus om det inte åtgärdas snarast.

4 Jul 2017