Många av de olyckor som sker i hemmet skulle kunna förhindras då det är sprungna ur ren och skär felhantering. Det kan gälla vattenskador såväl som allvarligare typer av fel som kan innebära att huset börjar brinna. Båda dessa olyckor kommer tyvärr ofta från det faktum att en privatperson tror sig kunna och klara av lite mer än vad verkligheten säger.

Vattenskador i Sverige har ett estimerat värde om tio miljarder att korrigera. En väldigt hög summa som till största del bygger på vårt väder och som förklaras av att gamla rör- och ledningar fryser då det är kallt och sedan spricker då värmen kommer. Det kan man inte påverka så värst mycket - men gällande en annan stor orsak så kan man definitivt göra det. Där gäller det nämligen renoveringar - primärt i köket och i badrummet - där en privatperson valt att göra jobbet utan att anlita en rörmokare. Sådana skador är tyvärr vanliga och - som sagt - helt onödiga.

Dessutom så är dessa typer av vattenskador sällan något som ett försäkringsbolag ställer sig villiga att ersätta; de vill veta vilken rörmokare som gjort jobbet, de vill se dokumentation på att jobbet är utfört enligt konstens alla regler och har man gjort arbetet själv - ja, då får man också vara beredd att betala ur egen ficka.

Feldragen elektricitet är ett stort problem

Vattenskador å sin sida; de går att korrigera. Även om det kan ta tid och kosta pengar. Väljer man däremot bort att anlita en behörig elektriker för att dra el, utföra olika installationer och för att koppla in exempelvis golvvärme - ja, då har man faktiskt även begått en brottslig handling. Du får dra vatten - men du får absolut inte hantera el utan en behörig elektriker. Av den enkla anledningen att det är livsfarligt.

Konkret så kan du få en livsfarlig stöt som går genom kroppen och ser man ur ett längre perspektiv så har vi alltså brandrisken att tänka på. De flesta bränder i bostäder startar genom felkopplad el och där en privatperson valt hemmasnickrade lösningar snarare än att anlita en behörig elektriker.

Skulle du kunna förlåta dig själv om någon i din familj i Stockholm for illa som en följd av att du inte ville betala några extra kronor för en elektriker? Vi tror att den frågan kan ge tillräckligt många svar.

Rot-avdraget går att använda

Man ska vare sig se en elektriker eller en rörmokare som en minuspunkt i budgeten. Visst, det kostar pengar - men i det långa loppet så handlar det hela om en investering för att undvika framtida skador. Dessutom så finns rot-avdraget tillgängligt att använda vid renoveringar som rör både vatten och elektricitet.

Du kan anlita en elektriker i Stockholm och dra av 30 % av den totala kostnaden för arbetet - detsamma gäller för en rörmokare. Taket för Rot-avdraget ligger på 50.000 kronor per och per person. Det är väldigt frikostigt och definitivt något som man ska väva in som argument till varför man ska anlita yrkesmän snarare än att utföra vissa saker på egen hand.

Mer info: http://www.elektrikerstockholm.nu/.

22 Mar 2018