Börjar man få problem med ventilation i Uppsala kan det snabbt bli väldigt tråkiga konsekvenser. Därför är det att rekommendera att istället ligga steget före.

Underskatta aldrig vikten av frisk luft. Det betyder mer än du kanske tror. Naturligtvis är det bästa att befinna sig utomhus, eller åtminstone vid ett öppet fönster, för att kontinuerligt utsätta sig själv för de positiva vindarna och den friska luften som är så bra för hälsan. Men en sådan lösning är knappast någonting som kan kallas för en hållbar sådan.

I alla fall inte i ett land som Sverige och i en stad som Uppsala. Det blir helt enkelt för kallt under vinterhalvåret och det finns ingen som vill sitta och frysa i minusgrader medan man jobbar. Så hur gör man då för att lösa ett problem med dålig luft i exempelvis ett kontorslandskap där många sitter och jobbar samtidigt? Genom ventilation förstås. Det finns inga andra alternativ.

Ventilation påverkar din hälsa

Utan en fungerande ventilation kommer konsekvenserna snabbt att eskalera. Det kanske börjar med huvudvärk, men kan sluta i andningssvårigheter och andra hälsoproblem. Sådana bekymmer bland de anställda på kontoret kommer förstås i slutändan att drabba produktiviteten och lönsamheten.

Därför ska man aldrig vänta med att ta itu med frågan om ventilation. Snarare bör man istället arbeta förebyggande och se till att problemen aldrig uppstår från första början. Det kan man till exempel göra genom regelbundna kontroller av ventilationssystemet av en behörig besiktningsman.

23 Jan 2023