När man ser över sin ventilation eller installerar ett nytt ventilationssystem kan det bli nödvändigt att göra justeringar av rörgenomdragningar till taket. Då är det ofta bra att anlita en professionell takläggare som kan hjälpa till med rörinstallationerna upp till taket.

Olika typer av ventilation

I Stockholm finns många gamla hus som fortfarande har självdragsventilation. Självdrag var  vanligt förr i tiden när husen byggdes med fler glipor och ojämnheter, genom vilka luften kunde komma in, varpå den sedan fördes ut genom skorstenen. Således har ett hus med självdrag vare sig ventiler eller fläktar. I och med att husen blev tätare och mer isolerade frångick man systemet med självdrag och satsade på olika typer av mekanisk ventilation, varav den vanligaste i Stockholms hus är mekanisk frånluftsventilation. Mekanisk frånluftsventilation innebär att frisk luft tas in via vägg- och fönsterventiler, varpå en central fläkt på taket suger ut den använda luften.

ventilation

För- och nackdelar

Mekanisk ventilation har många fördelar gentemot självdrag. För det första är självdragsventilation beroende av temperaturskillnaden mellan ute- och inneluft och det finns inget sätt att själv påverka luftströmningen, exempelvis öka den vid behov. Dessutom kan hus med självdrag vara svåra att få tillräckligt luftsatta på sommaren, utan fungerar bättre på vintern när skillnaden i temperatur är större mellan ute och inne. Många hus med självdrag har dessutom isolerats och tätats under åren utan att ventilationen uppdaterats, något som gör att inomhusluften i dessa hus är direkt undermålig. Att bo ett hus med dålig luft innebär förutom trötthet och huvudvärk även en förhöjd risk att drabbas av sjukdomar.

Ett hus med mekanisk frånluft har lika bra ventilation året runt, och dessutom kan man öka fläktens kapacitet när det behövs. Man kan dessutom bara genom att snabbt öppna ett fönster på nolltid vädra ut exempelvis rök eller dålig lukt.

Installation av mekanisk frånluft

För att kunna installera mekanisk frånluftsventilation behövs ventilationskanaler och ventiler installeras i huset och en rörgenomdragning behöver göras genom taket där en takhuv för ut den använda luften. Du behöver alltså ta hjälp av både en VVS-montör och en takläggare som kan utföra arbetena på taket när du vill installera mekaniks frånluftsventilation.

Det är ändå en relativt enkel och billig lösning, som garantera kommer att ge dig bättre ventilation och därmed ett sundare inomhusklimat. Kontakta gärna en VVS-montör och hör om de samarbetar med en bra takläggare i Stockholm, eller gör tvärtom, kontakta en välrenommerad och professionell takläggare och hör om de brukar samarbeta med någon bra VVS-firma. I bästa fall hittar du en entreprenör som kan utföra en totalentreprenad på installationen.

Den bästa investering du kan göra

Att sörja för god ventilation i ditt hus är av stor vikt för dig och din familj, och även om ekonomin känns ansträngd efter ett husköp är bra ventilation något som du bör ge allra största prioritet. Du och din familj kommer inte att må bra efter att ha bott i ett dåligt ventilerat hus några månader, och problemen kommer bara att bli värre med tiden. Det är absolut värt en utökning av bostadslånet eller ett privatlån. Tänk också på att arbetskostnaden för en takläggare och en VVS-montör tas ner en hel del av ROT-bidraget, som ger dig rätt till ett avdrag på 30%. Det blir en rejäl kostnadssänkning och du behöver egentligen inte göra någonting, det tar hantverkarna hand om.

Investera i en bra inomhusmiljö, för din och din familjs hälsa, det är den bästa investering du kan göra!

På denna sida kan du läsa mer om takläggning: http://www.stockholmtakläggare.se.

27 Feb 2018